Frågor och Svar Om Mitt Livs mentorprogram

Vem kan bli mentor?

Vanligtvis rekryterar vi mentorerna genom våra samarbetspartners. Men det finns möjlighet även för externa personer att bli mentorer. Vi vill att man har en fast förankring i det svenska arbetslivet och är engagerad och motiverad för uppdraget. För att möjliggöra finansiering för programmet och kostnadsfritt deltagande för adepten tillkommer en kostnad för externa mentorer (som inte arbetar för något av Mitt Livs samarbetspartners). Kontakta oss för priser.

Vad går mentorskapet hos Mitt Liv ut på ?

Mentorskapet hos Mitt Liv innebär att på individ nivå stötta en person med utländsk bakgrund som saknar ett arbete motsvarande kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Mitt Liv tillhandahåller utbildning inom coachning och handledarskap och man får dessutom möjlighet att praktiskt tillämpa dessa kunskaper. Vi matchar adept och mentor utifrån utbildningsbakgrund, erfarenhet eller kompetens i den mån det går. Adepten har sökt till Mitt Liv för att få en personlig och professionell kontakt och en bättre insikt om den svenska arbetsmarknaden och hur de ska närma sig den.

Vilka förväntningar och krav har ni på mentorerna?
Måste man vara chef?

Att man som mentor är väl förankrad i det svenska arbetslivet och finner det givande att vägleda och bidra till en annan persons personliga utveckling. Att mentorn känner en nyfikenhet och ett engagemang inför uppdraget, samt givetvis att man har möjlighet att avsätta viss tid på mentorskapet och att bygga relation med sin adept. Många av Mitt Livs mentorer har ledarerfarenhet med det är inget krav. Ett engagemang och ett intresse av att lära sig nytt kan väga upp om man saknar ledarerfarenhet.

Vad innebär det rent tidsmässigt för mig om jag är mentor?

Vi önskar givetvis att mentorerna kan närvara på samtliga kurstillfällen (nio st. tillfällen på vardagkvällar mellan september – juni), eftersom vi vet från tidigare år att det är givande för mentorerna att utbyta erfarenheter med varandra och övriga adepter. Vi har samtidigt respekt för att mentoruppdraget tidsmässigt ska gå att kombinera med mentorns övriga åtaganden och rekommenderar närvaro vid minst fyra prioriterade tillfällen (de två utbildningstillfällena, kick off och examensmiddag) och att mentorn dessutom kompenserar genom att träffa sin adept individuellt.

Vilken stöttning får jag från Mitt Liv?

Som mentor i Mitt Liv erbjuds man en förberedande utbildning i coachningsteknik under två kvällar tillsammans med andra mentorer från olika branscher. Målet med kursen är att förbereda mentorn inför uppdraget, att kunna använda coachning som ett utvecklingsverktyg i samtal. Vi på Mitt Liv erbjuder dessutom kontinuerligt stöttning under programmets gång så att mentorn och adepten kan bygga sin relation. 

Google translate

Swedish Arabic Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Turkish Ukrainian Vietnamese