fbpx

En ledande aktör med över 10 års erfarenhet av mångfalds- och inkluderingsfrågor

Sedan 2008 har Mitt Liv arbetat utifrån visionen att skapa ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Vi arbetar idag med primärt två målgrupper - företag och organisationer som genom konkreta lösningar vill utveckla sitt mångfalds- och inkluderingsarbete, samt akademiker med utländsk bakgrund som har svårt att nå jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Vårt arbetssätt ger oss möjlighet att att bidra med verktyg och skapa förändring tillsammans med både arbetsgivare och arbetstagare. Så här arbetar vi:


Genom vår konsultverksamhet ger vi organisationer rätt verktyg för att skapa en inkluderande arbetskultur och hjälper dem se affärsnyttan i ett strategiskt mångfaldsarbete. 

I över 10 år har vi arbetat med att kompetensutveckla och samarbeta med näringsliv och offentlig sektor i frågor som rör mångfald, inkludering och likabehandling på arbetsplatsen. Arbetet består av såväl kortare punktinsatser som långsiktiga och strategiska partnersamarbeten. Vi utbildar idag mer än 3000 personer per år och har cirka 50 samarbetspartners som proaktivt vill arbeta med konkreta lösningar för att utveckla sitt mångfalds- och inkluderingsarbete.

Genom Sveriges största mentorprogram ökar vi förutsättningarna till ett kvalificerat jobb i Sverige för akademiker med utländsk bakgrund. 

Mitt Liv driver Sveriges största mentorprogram för personer som har utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning och som saknar ett jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Genom mentorskap, ett utökat kontaktnät och ökade insikter om den svenska arbetsmarknaden ökar vi förutsättningarna att nå ett jobb motsvarande kompetens för cirka 700 personer per år. Av de adepter som idag deltar i Mitt Livs Chans mentorprogram når 51% jobb efter programmet. Våra mentorer spelar en stor roll i detta arbete - de öppnar sina nätverk för adepterna och får även själva nya insikter och kompetensutveckling inom mångfald och inkludering som de tar tillbaka till sina arbetsplatser.

Vår bolagsform ger oss möjlighet att skapa bestående förändring. 

Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all eventuell vinst måste återinvesteras i verksamheten. Vårt syfte är att förändra strukturer och attityder på arbetsmarknaden och lönsamhet och tillväxt är viktiga medel för att nå våra samhällsnyttiga mål. Eftersom vi växer av egen kraft kan vi skapa hållbarhet och den styrka och kontinuitet som krävs för att åstadkomma stora bestående förändringar vad gäller likabehandling, mångfald och inkludering på den svenska arbetsmarknaden. Mentorprogrammet Mitt Livs Chans finansieras och möjliggörs av våra partnersamarbeten, samt genom intäkter från våra konsult- och utbildningsuppdrag.

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.