fbpx

Bli samarbetspartner till oss

Vårt nätverk av samarbetspartners består idag av ett 50-tal organisationer från privat och offentlig sektor som proaktivt vill arbeta med att utveckla sitt inkluderings- och mångfaldsarbete. Som samarbetspartner till Mitt Liv gör du det möjligt för din organisation att arbeta långsiktigt och hållbart med mångfalds- och inkluderingsfrågorna – tillsammans med oss och vårt partnernätverk. Vi ger dig och din organisation verktyg att skapa en inkluderande arbetskultur och hjälper er att se affärsnyttan i ett strategiskt mångfaldsarbete.

Våra partnerskap är behovsanpassade och byggs på samtliga eller ett urval av följande komponenter:

Mentorplatser i vårt mentorprogram Mitt Livs Chans – ett konkret verktyg som driver förändring både på individ- och samhällsnivå. Dina medarbetare får möjlighet att engagera sig som mentorer, vilket ger en direkt inblick i de hinder och utmaningar som finns för inkludering på arbetsmarknaden idag. Som mentor utvecklar man också sin coachnings- och ledarskapsförmåga.

Nätverksträffar, seminarier & workshops – under året bjuder vi in till ett rad nätverksträffar med olika inriktningar och aktuella ämnen. Fokus ligger på att erbjuda kompetensutveckling, konkreta verktyg och lösningsorienterade diskussioner. Med ett brett spektrum av organisationer i vårt nätverk ser vi ett stort värde i att ge utrymme till erfarenhetsutbyte under träffarna.

Kompetensutveckling genom Mitt Liv Konsulting – ta del av våra föreläsningar, workshops, utbildningar och strategisk rådgivning i frågor kring mångfald, inkludering och likabehandling. Omfattning av och inriktning på insatserna anpassas efter de behov ni har i er organisation.

Rekryteringstjänster – möjlighet att bredda dina rekryteringskanaler genom att annonsera lediga tjänster kostnadsfritt via vår karriärsida. I samråd och som tillägg kan Mitt Liv även anordna och projektleda rekryteringsdagar och praktikplatser/program.

Omvärldsbevakning – kvartalsvis skickar vi en omvärldsbevakning med de senaste rapporterna, artiklarna, forskningen inom mångfald, inkludering och integrationsfrågor.

Nyfiken? Om du vill veta mer om våra partnerskap, kontakta oss gärna.

Varför är ni samarbetspartners med Mitt Liv?

 

Volvo Group

Volvo Group

— We are partners with Mitt Liv because it’s important for us to have an impact on the society where we are. An open and inclusive society is what’s going to help us be a very diverse and global company, have a more inclusive and open workplace, and we know that there are very strong advantages to that. So we are really working in the same direction as Mitt Liv, both inside the company and outside the company.

Eric H Way - Director of Diversity and Inclusion at Volvo Group

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

— Samarbetet med Mitt Liv har framförallt varit för att försöka att jobba aktivt med vårt mångfaldsarbete och att bidra till en större integration i samhället. Samarbetet har gett oss mycket kunskap om mångfald och gett våra mentorer väldigt intressanta och bra möten. Det är de mötena som är speciella, utvecklande och lärande för både oss som arbetsgivare och medarbetare.

Karolin Lindeman – HR chef på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Sjr

Sjr

— Vi ville stärka vårt mångfaldsarbete och har hört väldigt gott om Mitt Liv tidigare. Vi har många kunder som är medlemmar i Mitt Liv och får mer kunskap själva också. Vi träffar så många kandidater med utländsk bakgrund och där tror vi att vi kan göra mycket större insats.

Hanna Niklasson - Chef konsultverksamheten på SJR

Sigma IT Consulting

Sigma IT Consulting

— Mitt Liv erbjuder en unik plattform som underlättar arbetet med mångfald och integration. Det är i möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter som engagemang och förståelse ökar. Vi vill erbjuda våra medarbetare att vara en del i dessa spännande möten. Samtidigt ser vi en möjlighet att bidra med den kompetens vi har inom IT, karriärvägar och ledarskap. Vi hoppas att vi kan hjälpa människor med utmaningar att hitta vägar in i arbetslivet och genom det vara med och bygga ett mer inkluderande samhälle. På Sigma arbetar vi för en bättre morgondag, för våra anställda, våra kunder och samhället. Vi gör det genom att låta vår vision ”Expect a better tomorrow” genomsyra verksamheten. Att bli partner till Mitt Liv är därför ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa en bättre framtid.

Beatrice Silow - Kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting

Vasakronan

Vasakronan

— Samarbetet med Mitt Liv är helt enkelt ett led i utvecklingen av vårt mångfaldsarbete som jag hoppas och tror kommer att bidra till att öka vårt medvetande och våra kunskaper kring likheter och olikheter.

Kristina Pettersson Post - Regionchef på Vasakronan i Göteborg

Handelsbanken Region Östra Sverige

Handelsbanken Region Östra Sverige

— Genom samarbetet med Mitt Liv får vi hela tiden nya perspektiv och infallsvinklar för hur vi praktiskt kan arbeta med mångfald i vår organisation. Dessutom får vi tillgång till ett lokalt nätverk av företag och mentorer här i Östergötland där alla är engagerade i mångfaldsfrågor. Vi har möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra vilket jag upplever är väldigt värdefullt.

Michael Sterne - kontorschef Handelsbanken Linköping City

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.