fbpx

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://mittliv.com/

Teckensnitts storlek: +

Mitt Livs effektmätning 2019: 51% av våra adepter får jobb

effektrapport-2019

Mitt Liv arbetar idag med primärt två målgrupper – internationella talanger med utländsk bakgrund som har svårt att nå jobb motsvarande utbildningsbakgrund i Sverige, samt företag och organisationer som proaktivt vill arbeta med konkreta lösningar för att utveckla sitt mångfalds- och inkluderingsarbete. Nu släpper vi vår årliga effektrapport, där vi presenterar vilka effekter vår verksamhet har haft för våra målgrupper och på vilka sätt våra insatser gör skillnad.

Effekter av Mitt Livs Chans mentorprogram 

Utvärderingarna som gjorts bland adepter som deltagit i Mitt Livs Chans visar bland annat att:

  • 51% fick ett jobb under programmet eller inom 7 månader efter avslutat program 
  • 76% av de som fick jobb fick det inom sitt kompetensområde  

Programmet har också bidragit med andra viktiga värden för individen, bland annat: 

  • 71% fick ett större självförtroende i sitt jobbsökande 
  • 78% fick en eller flera värdefulla kontakter från arbetslivet 

Det senare är en effekt av stor vikt då 7 av 10 jobb i Sverige förmedlas genom kontakter, och vi vet att just avsaknaden av kontakter är ett stort problem för vår målgrupp. Bland mentorerna anger bland annat 92% att de skulle rekommendera en vän att delta som mentor i Mitt Livs Chans, och 69% upplevde att de fick en större förståelse för andra kulturer. 

Effekter av våra partnersamarbeten 

Utvärderingarna som gjorts bland våra samarbetspartners visar bland annat att:  

  • 93% av våra samarbetspartners upplever att våra konsulttjänster resulterat i att verksamheten fått större insikt om nyttan av mångfald och/eller inkludering och 80% att de bidragit med fler verktyg att använda för att nå ökad mångfald och/eller inkludering.  
  • 77% anger att verksamheten gjort förändringar för att öka mångfalden under hela samarbetet med Mitt Liv och 70% att de gjort förändringar för att öka graden av inkludering. 

Utvärderingarna som presenteras i rapporten har främst gjorts avseende perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2019 och avser enkätsvar från adepter och mentorer i vårt mentorprogram Mitt Livs Chans, samt våra samarbetspartners. Mer information om svarsfrekvenser och respondenterna hittar du i rapporten. 

Läs/ladda ned hela rapporten här >

Effektrapport2019.png

###

Om Mitt Liv
Mitt Liv AB (svb) är ett socialt företag som genom mentorprogram och innovativa konsultlösningar arbetar för en inkluderande arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar vi idag cirka 800 personer per år med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande sin kompetens. Mitt Liv bedriver även konsultverksamhet med fokus på att stötta arbetsgivare i frågor kring mångfald och inkludering, så att de kan tillvarata och attrahera den kompetens som finns på arbetsmarknaden idag. Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv grundades 2008 och är religiöst- och partipolitiskt oberoende.

 

Vad är motsatsen till mångfald?
Vårens upplaga av Mitt Livs Chans startar med stör...

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.