shutterstock_742602847

Under våren bjuder Mitt Liv in till tre olika kompetensutvecklingsdagar tillsammans med Handelskammaren i Malmö. Det övergripande målet för träffarna är kompetensutveckling inom mångfald och inkludering i organisationsarbetet.

Genom kunskap, konkreta verktyg och case kommer vi att ha fullt fokus på att höja din kunskap och tillsammans jobba med några utvalda områden som vi ser är både aktuella och viktiga för organisationer som aktivt vill arbeta med dessa frågor. Du får också chansen att träffa och nätverka med Mitt Livs samarbetspartners i Skåne (Duni, Nord-Lock Group, Stena Recycling, Berendsen med flera) som också deltar på träffarna.

15 januari, kl. 13.00-15.00 | Inkluderande Ledarskap (ett fåtal platser kvar)
Vad utmanar oss att leda mångfald och vad är nycklarna för att lyckas med inkludering? 
Konsult: Lenka Karlberg Prokopec, VD Mitt Liv  

10 mars, kl. 09.00-11.00 | Inkluderande Rekrytering (ett fåtal platser kvar) 
Vad innebär inkluderande rekrytering i praktiken? Hur lyckas vi och vilka fallgropar är lätt att hamna i? 
Konsult: Claire Karlsson, Affärsutvecklingschef & Mångfaldsstrateg, Mitt Liv  

21 april, kl. 09.00-11.00 | Inkludering & Mångfald i praktiken - våra mentala mekanismer (ett fåtal platser kvar) 
Vad utmanar oss med mångfald? Vad behöver vi veta om oss själva och vad som påverkar våra beteenden för att driva verklig förändring?  
Konsult: Sofia Appelgren, Grundare, Mitt Liv

Samtliga träffar hålls hos Handelskammaren i Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Kostnaden för deltagande är 3000 SEK exkl. moms per person och träff eller 8000 SEK exkl. moms per person för alla tre träffar. Fika ingår. Antalet platser är begränsade. 

Anmälan görs via e-post till sofia.appelgren@mittliv.com