Mitt Livs startar Mitt Livs Konsulting (MLK)

Mitt Liv startar ett nytt verksamhetsområde kallat Mitt Liv Konsulting. Caroline Stjernström, verksamhetsansvarig för Mitt Livs Konsulting (MLK) berättar varför vi utvecklar ett nytt verksamhetsområde och vilka tjänster vi erbjuder inom detta område. 

Vad är tanken bakom att utveckla detta verksamhetsområde?

I takt med att mångfald blir ett allt mer aktuellt och strategiskt viktigt område för företag och organisationer (för att förbli konkurrenskraftiga och nå sina verksamhetsmål) så har vi märkt en allt större efterfrågan på vår kompetens och expertis på området. Det handlar framför allt om strategisk utveckling av verksamheter och ledarskap kopplat till mångfald, men även om utbildningar och skräddarsydda workshops.

För att på ett så bra sätt som möjligt kunna möta denna ökade efterfrågan har vi utvecklat ML Konsulting (MLK) som en del av Mitt Liv. 


Vilka tjänster kommer ingå inom MLK?

Vi smygstartade MLK lite under hösten 2015 med uppdrag kring bland annat framtagande av mångfaldsstrategi hos Trafikverket, PREEM, Tekniska Verken samt Hyresbostäder. Vi genomför även för närvarande ett stort utbildningsuppdrag där vi utbildar samtliga 3000 anställda i Marks kommun i Mångfald, Mänskliga rättigheter och HBTQ. 

De tjänster vi erbjuder inom ramen för MLK är:

Mångfaldsstrategi, Ledarutvecklingsprogram, skräddarsydda workshops och föreläsningar samt utbildningsserier.

 

Vi genomför även skräddarsydda föreläsningar och workshops på en rad områden. Vi har t.ex. genomfört en workshop kring mångfaldig rekrytering på Sida.

Givetvis kommer vi att utveckla Mitt Liv Konsulting och de tjänster vi erbjuder i takt med att vi identifierar nya behov hos våra partners och externa uppdragsgivare så håll utkik och hör gärna av Er om det är något Ni vill ha hjälp med.

Hur gör man om man är intresserad av tjänsterna som MLK erbjuder?

Har du frågor, funderingar eller uppdrag du vill att vi ska ta oss an, kontakta gärna Verksamhetsansvarig för Mitt Liv Konsulting, Karin Bristedt, karin.bristedt@mittliv.com