fbpx

Rapporter

Mitt Liv tar årligen fram en effektrapport med syfte att mäta den påverkan vår verksamhet har på våra målgrupper och på vilka sätt våra insatser gör skillnad. Nedan hittar du de senaste rapporterna från oss i kronologisk ordning.


 effektrapport-2020.png

Effektrapport 2020 visar bland annat att:

 • 82% av våra samarbetspartners har gjort aktiviteter för att öka graden av inkludering som en effekt av samarbetet med Mitt Liv, och 79% upplever att verksamhetens grad av inkludering har ökat
 • 8 av 10 samarbetspartners har också gjort aktiviteter för att öka mångfalden i organisationen som en effekt av samarbetet, och 68% upplever att verksamhetens mångfald har ökat
 • 36% av adepterna fick ett jobb eller en praktikplats inom 5 månader efter programmet
 • 8 av 10 adepter anger att de fick en eller flera värdefulla kontakter från arbetslivet under programmet, samt att de blev bättre på att presentera sin kompetens på övertygande sätt.

Arbetsmarknadens utveckling under året har påverkat vår målgrupp i mentorprogrammet märkbart, det ser vi både i arbetslöshetssiffrorna och i vår egna mätningar, där en lägre andel fått jobb jämfört med tidigare år. Från 2019 till 2020 gick arbetslösheten för utrikes födda med eftergymnasial utbildning i Sverige upp från 9,3% till 11,9%, en ökning på hela 28% (SCB). De adepter som fortfarande var jobbsökande eller inte fått jobb motsvarande kompetens, angav avsaknaden av jobbmöjligheter på grund av Covid-19 som ett av de största hindren till att hitta ett kvalificerat arbete.


Framsida Mitt Livs Effektrapport 2019

Effektrapport 2019 visar bland annat att:

 • 51% av adepterna fick ett jobb under programmet eller inom 7 månader efter avslutat program och 76% av de som fick jobb fick det inom sitt kompetensområde
 • 78% av adepterna fick en eller flera värdefulla kontakter från arbetslivet
 • 92% av mentorerna skulle rekommendera en vän att delta som mentor i Mitt Livs Chans
 • 93% av våra samarbetspartners upplever att våra konsulttjänster resulterat i att verksamheten fått större insikt om nyttan av mångfald och/eller inkludering.

 ML Effektrapport 2018 cover.pdf page 1

Effektrapport 2018 visar bland annat att:

 • 67% av adepterna fick arbete inom fem månader efter programmets slut och 76% av dem som fick jobb fick det inom sitt kompetensområde
 • 89% av mentorerna tänkte aktivt på att själv agera mer inkluderande
 • 80% av våra partner skulle rekommendera en annan organisation att bli samarbetspartner till Mitt Liv

Framsidan av rapporten Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?

Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?Mitt Liv har i samarbete med analysföretaget United Minds tagit fram rapporten ”Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?”. Rapporten bygger på resultat från en enkätundersökning med målgruppen utrikesfödda. Undersökningen har genomförts via webbenkät på svenska och engelska under perioden 28 augusti - 12 september 2018. Totalt samlades 396 svar in från respondenter från 82 olika länder.


 effektrapport 2016

          

 

 

  

Effektrapport 2017 visar bland annat att: 

 • 60% av adepterna fick arbete inom fem månader efter programmets slut och 90% av dem som fick jobb fick det inom sitt kompetensområde
 • 85% av mentorerna tänkte aktivt på att själv agera mer inkluderande
 • 80% av våra partner skulle rekommendera en annan organisation att bli samarbetspartner till Mitt Liv

 effektrapport 2016

          

 

 

   

 

Effektrapport 2016 visar bland annat att: 

 • 68% av adepterna fick arbete inom sex månader efter programmets slut
 • 70% av mentorerna fick idéer om hur de på deras arbetsplats kan agera mer inkluderande
 • 89% av våra partner skulle rekommendera en annan organisation att delta med mentorer i Mitt Livs Chans

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.