fbpx

Referenscase

I över 12 år har Mitt Liv utbildat och samarbetat med organisationer i privat och offentlig sektor i frågor som rör mångfald, inkludering och likabehandling. Idag arbetar vi främst genom långsiktiga och strategiska samarbeten, men även mindre punktinsatser vid behov. Mitt Liv har idag cirka 45 samarbetspartners i vårt nätverk och utbildar drygt 5000 personer per år. De kunder vi samarbetar med är tillsammans arbetsgivare till fler än 400 000 personer och under 2020 spenderade vi inte mindre än 350 konsulttimmar på kompetenshöjande insatser ute hos kunder. Nedan presenterar vi ett urval av case från våra samarbetspartner och kunder.

SMHI | Samarbetspartner

SMHI | Samarbetspartner

80 ledare och miljöutbud har utbildats i inkluderande ledarskap.

Läs mer

Norrköpings kommun | Samarbetspartner

Norrköpings kommun | Samarbetspartner

360 skyddsombud har genomgått Mitt Livs skräddarsydda arbetsmiljöutbildning.

Läs mer

Nobina | Utbildningsinsats

Nobina | Utbildningsinsats

500 ledare har genomgått Mitt Livs inkluderande ledarskapsprogram.

Läs mer

SJR | Samarbetspartner

SJR | Samarbetspartner

Ett mål för SJR är att alla chefer ska ha varit mentorer i Mitt Livs Chans som en del av chefsutbildningen.

Läs mer

Linköpings kommun | Samarbetspartner

Linköpings kommun | Samarbetspartner

Bidrar årligen med mentorer till Mitt Livs Chans - en konkret insats som bidrar till integration på arbetsmarknaden och unik kompetensutveckling.

Läs mer


Sagt om oss - citat från samarbetspartners

Deloitte

”Vårt mål med samarbetet är att vi och Mitt Liv, tillsammans med övriga partners och intressenter, kan göra en betydande skillnad i samhället genom att jobba för en mer inkluderande arbetsmarknad. Att våra medarbetare bidrar med sitt mentorskap i Mitt Livs Chans kommer att vara utvecklande för dem som individer, men i förlängningen också fungera som en kompetenshöjare för hela vår organisation.”

Jan Berntsson, VD för Deloitte Sverige

Elis

”Allas erfarenheter är viktiga för oss och vår förmåga att förstå våra kunders behov, samt för att uppnå en dynamik när det gäller innovation och utveckling. Men arbetet med att hitta nya talanger pågår ständigt och vi behöver hela tiden utmana oss själva i att finna nya infallsvinklar för att hitta och attrahera ny kompetens. Samarbetet med Mitt Liv bidrar till just det.

Johanna Persson, COO Nordics på Elis

Handelsbanken Region Östra Sverige

"Genom samarbetet med Mitt Liv får vi hela tiden nya perspektiv och infallsvinklar för hur vi praktiskt kan arbeta med mångfald i vår organisation. Dessutom får vi tillgång till ett lokalt nätverk av företag och mentorer här i Östergötland där alla är engagerade i mångfaldsfrågor. Vi har möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra vilket jag upplever är väldigt värdefullt."

Michael Sterne, Kontorschef på Handelsbanken Linköping City

Linköpings kommun

”För oss som kommun är arbetet med mångfald och inkludering en överlevnadsfråga. Vi har ett stort kompetensförsörjningsbehov och behöver vara attraktiva arbetsgivare för alla grupper i samhället. Att till exempel klara av att ta vara på nyanländas kompetens är avgörande för oss. Om våra arbetsplatser är inkluderande från flera olika perspektiv kan vi ta vara på olikheter och få dem att generera ett värde i verksamheten. Medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser skapar en bättre verksamhet vilket ger ett högre förtroende för oss som arbetsgivare. Och så leder det givetvis till en bättre service till kommuninvånarna”

Charlotte Flyckt, HR-strateg på Linköpings kommun

Länsförsäkringar

"Samarbetet med Mitt Liv har framförallt varit för att försöka att jobba aktivt med vårt mångfaldsarbete och att bidra till en större integration i samhället. Samarbetet har gett oss mycket kunskap om mångfald och gett våra mentorer väldigt intressanta och bra möten. Det är de mötena som är speciella, utvecklande och lärande för både oss som arbetsgivare och medarbetare."

Karolin Lindeman, HR-chef på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Nexer

"Mitt Liv erbjuder en unik plattform som underlättar arbetet med mångfald och integration. Det är i möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter som engagemang och förståelse ökar. Vi vill erbjuda våra medarbetare att vara en del i dessa spännande möten. Samtidigt ser vi en möjlighet att bidra med den kompetens vi har inom IT, karriärvägar och ledarskap. Vi hoppas att vi kan hjälpa människor med utmaningar att hitta vägar in i arbetslivet och genom det vara med och bygga ett mer inkluderande samhälle. Att vara partner till Mitt Liv är därför ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa en bättre framtid."

Beatrice Silow, Kommunikations- & kulturchef på Nexer

Norrköpings kommun

”Som en stor arbetsgivare kände vi att vi ville göra något i integrationsfrågan. Det var rätt i tiden att samarbeta med Mitt Liv i dessa frågor och viktigt för oss att bidra till samhällsnytta. Det kan vi göra genom detta samarbete. Med tanke på vårt framtida behov när det gäller kompetensförsörjning är det en framgångsfaktor att arbeta med integration och mångfald”.

Maria Söderberg, HR-chef Norrköpings kommun

Sjr

"Vi ville stärka vårt mångfaldsarbete och har hört väldigt gott om Mitt Liv tidigare. Vi har många kunder som är medlemmar i Mitt Liv och får mer kunskap själva också. Vi träffar så många kandidater med utländsk bakgrund och där tror vi att vi kan göra mycket större insats."

Hanna Niklasson, Konsultchef på SJR

SMHI

”Som samarbetspartner har Mitt Liv varit lyhörda för våra behov. Vi hade höga ambitioner när vi började med detta och har lyckats bra hittills. Vi har fått en rejäl inblick och förståelse i frågorna och fått förutsättningar för reflektion och dialog.”

Anders Magnestrand, HR-specialist på SMHI

Volvo Group

"We are partners with Mitt Liv because it’s important for us to have an impact on the society where we are. An open and inclusive society is what’s going to help us be a very diverse and global company, have a more inclusive and open workplace, and we know that there are very strong advantages to that. So we are really working in the same direction as Mitt Liv, both inside the company and outside the company."

Eric H Way, Director of Diversity & Inclusion at Volvo Group

Vasakronan

"Samarbetet med Mitt Liv är helt enkelt ett led i utvecklingen av vårt mångfaldsarbete som jag hoppas och tror kommer att bidra till att öka vårt medvetande och våra kunskaper kring likheter och olikheter."

Kristina Pettersson Post, Regionchef på Vasakronan i Göteborg

 

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.