Talarbio

Nima Bador – Mångfalds-& Inkluderingsstrateg och kunnig beteendevetare

Nima Bador, mångfaldsstrateg på Mitt Liv, är en van gruppledare och inspirerande föreläsare med djupa kunskaper om våra mänskliga beteenden.

Nima är utbildad beteendevetare med publikation inom positiv psykologi, fältet för studier om människans styrkor. Han har arbetat med utsatta grupper och psykologisk behandling på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Idag arbetar Nima primärt med utbildningar inom inkluderande ledarskap och föreläser inom flera aspekter av mångfald och inkludering. Han har genom åren utbildat chefer och ledare på organisationer Volvo Cars, SVT, PwC och Nobina. Nima är alltid insatt i den senaste forskningen och förenar en pedagogisk, genuin stil med passion och kunskap om mångfald, ledarskap och människans psyke.