September 2021 - Augusti 2022

Mitt Livs Effektrapport 2022

Här kan du ladda ned hela vår effektrapport för 2022. Nedan kan du hitta en sammanfattning av årets mätningar och ett urval av resultaten.

Mentorskap ett kraftfullt verktyg i arbetet med mångfald och inkludering

För oss är det viktigt att allt vi gör bidrar till vår vision om ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald - därför gör vi årliga effektmätningar för att mäta vår impact i vårt mentorprogram och hos våra samarbetspartners.

Årets rapport visar betydande resultat av verksamhetens arbete och lyfter fram effekterna av mentorskap och långsiktiga partnerskap som framgångsnycklar för en inkluderande arbetsmarknad.

En ökning av adepter som fått jobb eller praktikplats

Effekterna för adepterna i mentorprogrammet Mitt Livs Chans visar att 51% har fått ett jobb eller praktikplats under eller efter programmet, en markant ökning från föregående års 44%. Arbetslösheten för denna grupp visade också en positiv trend under 2022, då den minskade från 9% år 2021 till 7,1%, enligt SCB.

En stor majoritet har även fått en eller flera nya kontakter i sitt professionella nätverk: hela 82%. Samtidigt anger de som inte fått jobb eller praktikplats just avsaknad av kontakter och nätverk i Sverige som det största hindret att komma in på arbetsmarknaden (61%).

Mentorer bidrar till mångfalds- och inkluderingsarbetet i sina organisationer

Mätningarna visar också betydande effekter för Mitt Livs samarbetspartners vars anställda engagerat sig som mentorer i programmet. Till exempel anger 83% att mentorerna har blivit interna ambassadörer i frågor som rör mångfald och inkludering. 100% anger att mentorerna har föregått med gott exempel i att agera inkluderande på arbetsplatsen och 79% att dessa har bidragit med energi och motivation till arbetet med mångfald och inkludering.
9 av 10 mentorer anger också att de utvecklat sin förmåga att leda och coacha och 82% har fått idéer om hur deras organisation kan agera mer inkluderande på sin arbetsplats.

”Dessa effekter är ett kvitto på att vår modell för mentorprogrammet är ett mycket kraftfullt verktyg. Inte bara för adepterna och arbetsmarknaden - men också för våra samarbetspartners. Mentorerna blir en katalysator för förändring i sina organisationer som utmanar den egna företagskulturen och befintliga strukturer och driver arbetet med mångfald och inkludering framåt, säger Lenka Prokopec Karlberg, vd för Mitt Liv.

Fler effekter för Mitt Livs samarbetspartners visar att 95% har gjort aktiviteter för att öka mångfalden under samarbetet och 89% upplever att Mitt Liv bidragit till dessa. 84% upplever att verksamhetens mångfald har ökat under samarbetet och 88% att deras grad av inkludering har ökat.

”Vi lever i en tid då kraven på företag att arbeta socialt hållbart ökar, såväl från investerare som medarbetare och kunder. Siffrorna bekräftar att långsiktiga partnerskap och ett systematiskt arbete med mångfald och inkludering verkligen gör skillnad”, säger Lenka Prokopec Karlberg.

Effekter för samarbetspartners

Respondenterna representerar kontaktpersoner hos våra samarbetspartners som är ansvariga, delvis ansvariga eller representanter för samarbetet med Mitt Liv. 22 av 39 personer (56%) besvarade den digitala enkäten som skickades ut via e-post efter verksamhetsårets slut.

89%

har gjort aktiviteter för att öka mångfalden under samarbetet och upplever att Mitt Liv bidragit till dessa

84%

upplever att deras verksamhets mångfald har ökat under samarbetet.

88%

har gjort aktiviteter för att öka graden av inkludering under samarbetet och upplever att Mitt Liv bidragit till dessa.

88%

upplever att deras verksamhets grad av inkludering har ökat under samarbetet.

53%

har gjort aktiviteter för en mer inkluderande rekryteringsprocess under samarbetet och upplever att Mitt Liv bidragit till dessa.

75%

har gjort aktiviteter för ett mer inkluderande ledarskap under samarbetet och upplever att Mitt Liv bidragit till dessa.

Effekter av anställdas deltagande som mentorer i Mitt Livs Chans:

upplever att mentorerna har blivit interna ambassadörer i frågor som rör mångfald och inkludering.

upplever att mentorerna har föregått med gott exempel i att agera inkluderande på arbetsplatsen.

100% skulle rekommendera en annan organisation att bli samarbetspartner med Mitt Liv.

Våra samarbetspartners

Effekter för adepter i Mitt Livs Chans

Respondenterna representerar adepter, personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning, som deltagit i våra två mentorprogram under perioden 1 september 2021– 31 augusti 2022. 464 av 844 adepter (55%) besvarade vår uppföljningsenkät 5 månader efter avslutat program. 

fick ett jobb eller praktikplats under eller efter programmet.

av de som fick jobb eller praktikplats anser att det motsvarar deras kompetens.

86%

har fått nya insikter om hur de kan nå sina karriärsmål i Sverige.

85%

har fått nya insikter om hur de ska förbereda sig inför en arbetsintervju.

87%

anser att de fått hjälp att strukturera sina ansökningshandlingar (CV och personligt brev) på ett mer övertygande sätt.

82%

har fått nya kontakter i sitt professionella nätverk.

94% av adepterna skulle rekommendera en vän att delta i Mitt Livs Chans.

Effekter för mentorer i Mitt Livs Chans

Respondenterna representerar mentorer som deltagit i våra två mentorprogram under perioden 1 september 2021– 31 augusti 2022. 271 av 683 mentorer (40%) besvarade den digitala utvärderingsenkät som skickades ut via e-post i samband med programmens slut.

har fått ökade insikter om vad som kännetecknar en inkluderande arbetsplats.

har fått idéer om hur deras organisation kan öka mångfalden på sin arbetsplats.

har fått idéer om hur deras organisation kan agera mer inkluderande på sin arbetsplats.

har utvecklat sin förmåga att leda och coacha.

96% av mentorerna skulle rekommendera en vän att delta i Mitt Livs Chans.

Vår vision

Sedan Mitt Liv grundades har vi arbetat utifrån visionen att skapa ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

För att uppnå vår vision arbetar vi idag med primärt två grupper - arbetsgivare som behöver kunskap, strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering, samt akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Vårt arbetssätt ger oss möjlighet att bidra med verktyg och skapa förändring tillsammans med både arbetsgivare och arbetstagare. Det är så vi ser att vi kan skapa en arbetsmarknad som värdesätter mångfald, och i sin tur ett konkurrenskraftigt Sverige.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.