Kommunikationsmaterial - mentorrekrytering

Här kan du ladda ned material (texter och bilder) som stöd i er interna kommunikation för att rekrytera mentorer till Mitt Livs Chans mentorprogram! Klicka på mappen nedan för att ladda ned materialet.

Om ni har några frågor eller önskemål, kontakta Mitt Livs kommunikatör på shereen.oberg@mittliv.com.