Mitt Liv Konsulttjänster

Rekryteringstjänster & kompetensförsörjning

Våra rekryteringstjänster ger er en unik möjlighet att attrahera kompetenser med olika bakgrunder från över 120 nationaliteter. Med en talangpool som omfattar över 4000 kandidater, hjälper vi er att utöka mångfalden i organisationen och hitta kompetens som kan vara svår att nå via traditionella kanaler.

Vår talangpool och kompetensbas

Vår talangpool rymmer över 4000 kandidater med stor samlad internationell arbetslivserfarenhet och 120+ nationaliteter. Majoriteten av kandidaterna bor i Stockholm och Göteborg, med Malmö, Linköping och Norrköping som näst största städer.

De flesta har master- eller kandidatexamen och vår breda kompetensbas inkluderar analytiker, ingenjörer, ekonomer, bank- och finansspecialister, administratörer, HR-experter, grafiska och webbdesigners, lärare, kommunikationsexperter, data- och IT-specialister, jurister och advokater, redovisningsspecialister, controllers, kundtjänstpersonal, logistikspecialister, forskare, webbexperter och inköpare.

Rekryteringstjänster

Så hjälper vi er hitta talangerna:

Rekryteringsdagar

Behöver ni bredda er talangpool, hitta bristkompetenser och öka mångfalden på er arbetsplats? Mitt Liv kan hjälpa er med att planera och genomföra rekryteringsdagar som attraherar kandidater utanför era vanliga kanaler.

Jobbannonsering

Annonsera till vår talangpool - med över 4000 högutbildade kandidater från mer än 120 nationaliteter. Kandidaterna i Mitt Livs talangpool har en bred bakgrund från olika branscher och en omfattande internationell arbetslivserfarenhet.

Kontakta oss idag

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss!

Vanliga frågor

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om mångfald?

Mångfald är hur mycket betydande olikheter och icke normativa perspektiv det finns i en grupp/organisation. Man kan exempelvis utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder), men även andra faktorer såsom till exempel utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Mångfald är i princip allt som utgör en betydande olikhet och som gör en människa unik i relation till sin omgivning.

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. På en inkluderande arbetsplats behandlas individen som en i gemenskapen och värdesätts samtidigt för hens unikhet.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter - och därmed perspektiv, representerade. Inkludering är det beteende vi utövar varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde.

Arbetar Mitt Liv med olika typer av mångfald, till exempel jämställdhet?

Vi jobbar med aspekter av alla 7 diskrimineringsgrunder, och jämställdhet är en av dessa aspekter. Vi har en bred och holistisk syn på mångfaldsbegreppet, vilket innebär att vi arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv (se gärna hur vi definierar mångfald i frågan ovan). Vi stöttar såklart din organisation utifrån vilka aspekter vi tillsammans identifierar att det finns ett behov att fokusera på.

Måste man vara samarbetspartner för att ta del av era tjänster?

Nej, det behöver man inte. Vi rekommenderar ett partnerskap då dessa löper över lite längre tid (åtminstone 12 månader) och eftersom det har en struktur där vi kan säkra att arbetet sker proaktivt och långsiktigt - men passar inte detta format din verksamhet, så kan man ta del av våra tjänster i andra konstellationer. 

Är era metoder vetenskapligt baserade?

Ja, i den mån det finns forskning inom ett visst ämne använder vi och hänvisar till denna forskning, och vi håller oss ständigt uppdaterade. Våra utbildningar hänvisar i många avseenden till trovärdiga studier och meta-analyser. Mitt Liv har också ett aktivt och nära samarbete med forskare runtom i Sverige, som bland annat har stöttat oss i uppbyggnaden av vår effektmätning, innehållet i vårt mentorprogram, samt diverse konsultprojekt.

Erbjuder ni utbildningar och föreläsningar digitalt?

Ja, absolut! Mitt Liv har arbetat med att leverera ett flertal av våra tjänster digitalt sedan 2007. Våra digitala upplägg är flexibla, användarvänliga och interaktiva. Hör av dig så berättar vi mer! 

Vilka språk kan ni leverera era tjänster på?

Våra konsulttjänster samt vårt mentorprogram erbjuds på både svenska och engelska. Vi kan även erbjuda översättningar till fler språk av ett flertal av våra verktyg, såsom självledda utbildningar och inkluderingsspel.

Kan vi köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det kan man. Hör av dig så berättar vi mer!

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.