Genom samarbetet kommer företagen att ansluta sig till Mitt Livs nya nätverk av partners i Schweiz och bli en del av Mitt Livs etablerade partnernätverk i Sverige och internationellt, som inkluderar över 40 organisationer. Mitt Liv kommer att erbjuda kunskapshöjande nätverksträffar och i olika utsträckning stödja företagen med konsultation, utbildning och mentorskap inom Mitt Livs mentorprogram för utrikesfödda akademiker.

Delad övertygelse om att ta inkludering och mångfald till nästa nivå

Enligt Swiss Skills Shortage Index 2022 står Schweiz inför utmaningar som en betydande kompetensbrist (ökad med 68% under 2022) och en obalans i könsfördelningen på arbetsmarknaden. Här finns ett behov av att övervinna dessa hinder och bredda perspektivet på mångfald för att inkludera fler grupper och individer på arbetsmarknaden.

Det som förenar företagen är en ambition att främja inkludering och mångfald inom sina organisationer samtidigt som de bidrar till en rättvisare och mer jämlik arbetsmarknad. Det handlar om att utmana etablerade normer på den schweiziska arbetsmarknaden samtidigt som man tar itu med behovet av kompetensförsörjning genom att nå ut till den breda talangpoolen som finns tillgänglig.

För att uppnå en varaktig förändring måste många aktörer engagera sig och arbeta tillsammans. Dessa partnerskap markerar starten på en lovande resa mot en mer inkluderande arbetsmarknad i Schweiz. Gemensamt för alla är att de har starka värderingar och delar en gemensam inställning att vara den förändring de önskar att se, vilket också kommer att bidra till både innovation och konkurrenskraft. Mitt Liv ser fram emot att, tillsammans med våra nya samarbetspartners, skapa konkret förändring och inspirera andra företag att följa deras exempel, säger Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv och Country Manager i Schweiz.

 

 

Adecco

"Making the future work for EVERYONE – this is not only the purpose statement of the Adecco Group but also our commitment to candidates, clients and colleagues. Adecco Switzerland looks forward to partnering with Mitt Liv to promote an inclusive labor market that values diversity."

- Marcel Keller, Country President Adecco and the Adecco Group Switzerland & Kathrin Choffat, Country Head of HR Switzerland

 

"Embracing diversity is not just a partnership, it's a promise. Together, our organizations will work towards creating workplaces where everyone's unique skills and perspectives are celebrated. We're grateful for this transformative partnership that strengthens our commitment to building a more inclusive and equitable future in Switzerland and around the world."

- Adriana Delshorts, Country Manager Hult EF Corporate Education, Switzerland

 

"We are excited to announce a strategic partnership with Mitt Liv, a powerful force in driving diversity and inclusion forward. Together, we are committed to creating a more inclusive and equitable future for all. This collaboration marks a significant step towards building a workplace where everyone is welcomed, and where every individual has the opportunity to thrive."

- Heidi Robertson, Group Head of Diversity & Inclusion at ABB

 

"We look forward to a partnership with Mitt Liv in line with Julius Baer’s purpose of creating value beyond wealth. We’re excited to work together with other organisations to support diversity and inclusion in the labour market."

- Guido Ruoss, Head of Human Resources at Julius Baer

 

Jochen Diehm

"After many years of partnership with our headquarters in Sweden, we are now pleased to work with Mitt Liv in Switzerland to integrate the competitive advantages of diversity and inclusion into our Swiss labour market, for the benefit of all."

- Jochen Diehm, Country Manager SKF Switzerland