Samarbetet med Mitt Liv innebär att DanAds formaliserar sitt åtagande att främja en inkluderande och hälsosam arbetsplats. Med ett snabbt växande bolag och en arbetsstyrka som fördubblats det senaste året, är det ett långsiktigt mål för bolaget att rätt förutsättningar och strategi finns för att medarbetarna både känner sig inkluderade och agerar inkluderande. De har också en målsättning att öka antalet kvinnor i verksamheten och ledande befattningar.

”Det har alltid varit viktigt för DanAds att vara ett företag öppet för alla. Alla förtjänar en chans och vi är mycket stolta över den mångfald och det engagemang vi har i vårt team idag. Jag kom till Sverige med min familj när jag var 14 år och skulle inte vara där jag är idag utan att folk trott på mig och öppnat dörrar för mig till det första jobbet, så dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat”, säger Istvan Beres, medgrundare och VD på DanAds.

I och med avtalet blir DanAds en del av Mitt Livs nätverk av samarbetspartners, som idag består av ett 50-tal organisationer från näringsliv och offentlig sektor. De kommer att ta del av kunskapshöjande nätverksträffar och utbildningar, samt ge medarbetarna möjlighet att delta som mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans.

”Vi är väldigt stolta att DanAds har valt att samarbeta med Mitt Liv i mångfalds- och inkluderingsarbetet. De har en genuin ambition och målsättning med att utvecklas vidare i dessa frågor och det ska bli spännande att göra den resan tillsammans”, säger Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv.

Om DanAds
DanAds grundades 2013 av Istvan Beres och Peo Persson och hjälper företag världen över att sälja digitala annonser via självbetjäning. DanAds grundidé bygger på att en transparens och öppenhet mellan publicist och annonsör är nödvändig för att skapa en hållbar och växande global annonsmarknad. På kundlistan finns idag globala storföretag som Expedia, Bloomberg, SoundCloud, Philips och Tripadvisor. Bland storkunderna återfinns även svenska bolag som TrueCaller och Klarna. För mer information, besök www.danads.com.