Mitt Liv har sedan 2008 arbetat med att förse arbetsgivare med strategier, utbildning och verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering, samt driver Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande kompetens. Årligen utför vi mätningar bland samarbetspartners, adepter och mentorer för att utvärdera effekten av arbetet i dessa verksamheter.

En ökning av adepter som fått jobb eller praktikplats

Effekterna för adepterna i mentorprogrammet Mitt Livs Chans visar att 51% har fått ett jobb eller praktikplats under eller efter programmet, en markant ökning från föregående års 44%. Arbetslösheten för denna grupp visade också en positiv trend under 2022, då den minskade från 9% år 2021 till 7,1%, enligt SCB.

En stor majoritet har även fått en eller flera nya kontakter i sitt professionella nätverk: hela 82%. Samtidigt anger de som inte fått jobb eller praktikplats just avsaknad av kontakter och nätverk i Sverige som det största hindret att komma in på arbetsmarknaden (61%).

Mentorer bidrar till mångfalds- och inkluderingsarbetet i sina organisationer

Mätningarna visar också betydande effekter för Mitt Livs samarbetspartners vars anställda engagerat sig som mentorer i programmet. Till exempel anger 83% att mentorerna har blivit interna ambassadörer i frågor som rör mångfald och inkludering. 100% anger att mentorerna har föregått med gott exempel i att agera inkluderande på arbetsplatsen och 79% att dessa har bidragit med energi och motivation till arbetet med mångfald och inkludering.

9 av 10 mentorer anger också att de utvecklat sin förmåga att leda och coacha och 82% har fått idéer om hur deras organisation kan agera mer inkluderande på sin arbetsplats.

”Dessa effekter är ett kvitto på att vår modell för mentorprogrammet är ett mycket kraftfullt verktyg. Inte bara för adepterna och arbetsmarknaden - men också för våra samarbetspartners. Mentorerna blir en katalysator för förändring i sina organisationer som utmanar den egna företagskulturen och befintliga strukturer och driver arbetet med mångfald och inkludering framåt, säger Lenka Prokopec Karlberg, vd för Mitt Liv.

Fler effekter för Mitt Livs samarbetspartners visar att 95% har gjort aktiviteter för att öka mångfalden under samarbetet och 89% upplever att Mitt Liv bidragit till dessa. 84% upplever att verksamhetens mångfald har ökat under samarbetet och 88% att deras grad av inkludering har ökat.

”Vi lever i en tid då kraven på företag att arbeta socialt hållbart ökar, såväl från investerare som medarbetare och kunder. Siffrorna bekräftar att långsiktiga partnerskap och ett systematiskt arbete med mångfald och inkludering verkligen gör skillnad”, säger Lenka Prokopec Karlberg.