Elis har under många år arbetat strategiskt med mångfaldsfrågor, vilket har skapat goda förutsättningar för att ta emot och integrera personal från alla världens hörn.

”Viljan att göra skillnad är central för Elis. För våra kunder och medarbetare - men också för samhället i stort. Att våga och vilja påverka ligger inbäddat i Elis DNA och är en naturlig del av vår affärsverksamhet. När möjligheten till att bli partner till Mitt Liv presenterades kändes det därför som en självklarhet att vi skulle vara med”, säger Johanna Persson, VD.

Med över 50 nationaliteter representerade i den svenska organisationen idag, är Elis stolta över att ha en sammansättning av medarbetare och chefer som avspeglar både kunderna och samhället i stort. De lyfter fram mångfalden som en nyckelfaktor till företagets framgång, tillväxt och lönsamhet – men ser också ett behov i att fortsätta utvecklas.

”Den fantastiska bredd vi har hos våra medarbetare är någonting som definitivt gör oss starkare som företag varje dag. Allas erfarenheter är viktiga för oss och vår förmåga att förstå våra kunders behov, samt för att uppnå en dynamik när det gäller innovation och utveckling. Men arbetet med att hitta nya talanger pågår ständigt och vi behöver hela tiden utmana oss själva i att finna nya infallsvinklar för att hitta och attrahera ny kompetens. Vi är övertygade om att samarbetet med Mitt Liv kommer att bidra till precis det”, säger Johanna.

Samarbetet med Mitt Liv innehåller utöver mentorskapet även en rad kunskapshöjande aktiviteter som ska utveckla organisationen på lång sikt. Genom strategisk rådgivning, föreläsningar, workshops och nätverksträffar kommer Elis organisation vässa kompetensen ytterligare i sitt arbete med inkludering och mångfald.

”Elis visar en stor vilja att ta ett samhällsansvar och jobba med social hållbarhet. Vi har klickat från första stund och det känns otroligt spännande att inleda ett samarbete där vi nu tar Elis arbete med mångfald och inkludering till nästa steg”, säger Bo Nilsson, Verksamhetsansvarig på Mitt Liv.

Samarbetet med Elis innebär att Mitt Liv växer sitt partnernätverk i Skåneregionen till inte mindre än nio partnerföretag.

På bilden: Johanna Persson, VD Elis.