På bilden: Anna Linnér, HR Director Exertis Nordics och Jonas Silander, Commercial Director Exertis Nordics

I och med avtalet blir Exertis en del av Mitt Livs nätverk av samarbetspartners, som idag består av ett 40-tal organisationer från näringsliv och offentlig sektor. De kommer att ta del av strategisk rådgivning, kunskapshöjande nätverksträffar och utbildningar, samt mentorskap i mentorprogrammet Mitt Livs Chans.

Målet med samarbetet är att skapa en arbetsplats där alla får rätt förutsättningar att bidra med sina styrkor och där de känner att de kan vara sig själva och värdesätts som individ. Exertis vill vara med på den resa som de tror att hela samhället behöver göra:

”I vårt arbete framåt vill vi attrahera talanger från hela arbetskraften som vill vara med på vår resa och utveckla Exertis. Mångfald och inkludering är i längden en avgörande fråga för att skapa ytterligare värde för våra kunder och nå ut till nya marknader”, säger Jonas Silander Commercial Director Exertis Nordics.

Exertis Nordics har idag fler än 270 anställda med huvudkontor och lager i Göteborg, samt lokalkontor i Stockholm, Umeå, Helsingborg, Sandefjord i Norge, Köpenhamn i Danmark och Helsingfors i Finland. En del av satsningen innebär att Exertis kommer att erbjuda sina medarbetare möjligheten att delta som mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans, där man som mentor stöttar en person med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att navigera den svenska arbetsmarknaden. Mentorskapet är en konkret insats för en öppnare arbetsmarknad, men samtidigt en investering i medarbetarnas professionella och personliga utveckling.

”Mentorprogrammet som Mitt Liv erbjuder kan ge oss en direkt möjlighet att påverka och göra skillnad, samtidigt som vi breddar våra egna perspektiv för vilka talanger vi kan missa om vi inte öppnar upp och skapar rätt förutsättningar för mångfald och inkludering hos oss”, säger Anna Linnér HR Director Exertis Nordics.