”Syftet med nätverket är att stärka VD-Sverige i dessa frågor så att vi tillsammans kan identifiera lösningar för en mer inkluderande arbetsmarknad. Det handlar om att lyfta frågorna till toppen i bolagen där de måste ligga för att driva större förändring. Genom den här plattformen har vi möjlighet att påverka och byta erfarenheter på strategisk nivå och kan tillsammans bygga en stark röst för hur en öppnare och mer jämlik arbetsmarknad ska se ut”, säger Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv och initiativtagare till nätverket.

VD-nätverket har hittills värvat Simone Margulies (VD Hemköp & Tempo), Jan Berntsson (VD Deloitte Sweden), Jacob Torell (VD Next Step Group), Magnus Rosén (VD Nobina AB), Pernilla Bonde (VD HSB Riksförbund), Robert Dackeskog (VD Duni Group), Therese Bohlin (VD Prime Weber Shandwick) och Thomas Ekman (VD Dustin Group). Planering pågår och nätverket kommer formellt att starta i september 2021.

”Vi har haft dialog med alla kring vad vi vill uppnå och alla deltagare har redan stor kunskap och engagemang i frågorna från sina bolag. Vi är alla överens om att detta är ett långsiktigt arbete där vi ska fokusera mer på att göra än att bara prata. Nu håller vi på att bygga upp en mötesstruktur med innehåll för det första året där vi kommer att sätta upp mål och actions mellan mötena. Det ska bli fantastiskt att starta upp gruppen på riktigt efter sommaren”, säger Sofia.