Foto: Pål Dobrin, organsationsutvecklare på Empaticus och talare på Mitt Livs symposium den 23 mars.

Pål Dobrin, organisations- och metodutvecklare på Empaticus, har en stark tilltro till människans förmåga att bidra till positiv utveckling. Dock kräver den att vi aktivt utvecklar oss själva.

”Ju mindre arbete vi gör med oss själva, desto större är sannolikheten att vi är en del av att upprätthålla orättvisa system. Det finns en väldigt nära koppling mellan ett inre arbete och vad vi accepterar i omvärlden. Min presentation ska handla om inner development goals samt vilka kvaliteter vi behöver utveckla hos oss själva för att aktivt motverka orättvisa och ojämlika strukturer”, säger Pål Dobrin.

Bästa förhållningssättet i skakig omvärld

Inner development goals är 23 olika färdigheter, framtagna av ett forskningsteam med input från över tusen personer, som stärker vår förmåga att genomföra den nödvändiga samhällsomvandlingen. De delas in i fem kategorier:

Being – relationen till dig själv
Thinking – kognitiva färdigheter
Relating – att bry oss om andra och världen
Collaborating – social förmåga att samverka
Acting – att driva förändring

Enligt Pål Dobrin är det mycket positivt att vi alla kan utveckla de inre förmågor som behövs, som närvaro, empati och förmåga till komplext tänkande.

”När ekonomiska, sociala och ekologiska system kraschar runtomkring oss behöver vi utveckla genomtänkta lösningar istället för att fatta kortsiktiga, impulsiva beslut. Det bästa sättet att hantera komplexiteten, osäkerheten och ångesten som lätt följer av världsläget just nu är att fokusera på de positiva kvaliteterna och förmågorna som vi kan utveckla för att stå stadigt i stormens öga. Att vara en del av lösningen snarare än att klamra oss fast vid gamla sätt.”

”Vi måste samlas kring det positiva”

– Varför är det viktigt att ha ett event för mångfald och inkludering i arbetslivet tycker du?

”Det är solklart. Forskningen visar på de goda effekterna för organisationers innovationsgrad, psykologisk trygghet och kultur: fler olika perspektiv berikar. Men det är svårt för oss som får fördelar av orättvisa strukturer, som patriarkat eller rasism, att bli medvetna om och motverka dem. Därför måste vi samlas kring det positiva och visa på de goda exemplen. Det är de som motiverar, inspirerar och sätter en ny standard.”

– Om du fick skicka med besökarna en viktig lärdom eller insikt, vilken skulle det vara?

”Att vi alla kan fortsätta utvecklas genom hela livet, från egoistiska perspektiv till omsorg om varandra och planeten. Jag vill nog gå så långt som till att säga att det till och med är vårt ansvar.”