Foto: Laurence Romani, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och talare på Mitt Livs symposium den 23 mars.

Laurence Romani är professor vid institutionen för företagande och ledning. Hon ses som en auktoritet inom forskning om tvärkulturellt ledarskap och mångfald i arbetslivet.

”Jag har alltid varit intresserad av hur organisationer hanterar olikheter. Under många år arbetade jag med tvärkulturellt ledarskap för att förstå hur nationell kultur resulterar i att medarbetare har olika förväntningar på ledning och ledarskap”, säger Laurence Romani.

Företag väntas ta allt större ansvar

Hon leder Handelshögskolans forskningsplattform The Center for Responsible Leadership (CRL) där etiska, kulturella och ansvarsrelaterade dilemman står i fokus. Ett aktuellt tema är hur ledare i näringslivet förväntas ta itu med samhälleliga och miljömässiga utmaningar, eftersom dagens organisationer i allt högre grad hålls ansvariga och förväntas agera hållbart. Strävan efter förbättring kräver förnyelse av företags ledarskap och praxis.

"Jag ser företag som aktörer med ett stort ansvar i samhället, eftersom de håller i nyckeln till jobb och integration på arbetsmarknaden. När vi nu vet det kan man verkligen fråga sig: varför pratar vi inte mer om företagen i debatten om invandring och integration?”

Forskningen talar för inkludering

Vid Mitt Livs symposium An inclusive labour market 2023 kommer Laurence Romani att berätta om sina pågående studier där hon skuggar rekryteringsprocesser, med målsättningen att utveckla inkluderande metoder för rekrytering.

”Jag vill sprida kunskap om inkludering och bidra med forskningsbaserade argument för ett inkluderande samhälle. Mitt mål är att organisationer ska inse att de spelar en nyckelroll i integrationen. De har ett ansvar jämförbart med stat, skola och kommun. In- och utvandring är en av våra stora samhällsutmaningar, integrationen måste fungera om vi ska uppnå ett hållbart samhälle."