- Mångfald och inkludering är inte bara buzzwords hos oss på Lynk & Co, det är värden som styr hur vi utvecklar vårt team, arbetar med vår kultur och hur vi närmar oss vårt arbete varje dag. Vi vet att olika erfarenheter och bakgrunder bygger bättre företag - vårt team består därför av människor från 25 olika nationaliteter, var och en med sina egna historier och styrkor. Vi vill bygga en värld som är öppen, rättvis och som alltid förbättras. Detta partnerskap är en viktig milstolpe att uppnå detta mål, säger Alain Visser, CEO Lynk & Co.

Avtalet innebär att Lynk & Co går in som samarbetspartner till Mitt Liv, och blir därmed en del av Mitt Livs nätverk av samarbetspartners som idag består av ett 50-tal organisationer inom privat och offentlig sektor. Lynk & Co kommer att ta del av en rad av Mitt Livs kunskapshöjande konsulttjänster och nätverksträffar, samt ge de anställda möjligheten att bidra med mentorskap i mentorprogrammet Mitt Livs Chans.

- Lynk & Co har ett mycket hängivet team och ledning med värderingar som går helt i linje med det som behövs för att lyckas med ett mångfalds- och inkluderingsarbete - de förstår att det inte bara handlar om ”att” arbeta med dessa frågor, utan främst ”hur”. Vi är otroligt glada och stolta över förtroendet att göra denna resa tillsammans, säger Sofia Appelgren, Grundare Mitt Liv.

About Lynk & Co
Lynk & Co is the new global urban mobility brand addressing the needs and preferences of the connected generation and challenging auto industry conventions. Its products are designed and engineered in Sweden and will be sold globally. For more information, please visit www.lynkco.com.