Foto: Madeleine Opira, grundare av A Million Minds och moderator för Mitt Livs symposium den 23 mars 2023.

Madeleine Opira beskriver sig jobba med mångfald och inkludering i det allra tidigaste stadiet, bland barn och unga i miljonprogrammen. Hon strävar efter att en persons adress inte ska styra vilka möjligheter denne har i livet, och vill att fler unga i utsatta områden ska gå vidare till gymnasiet och högre utbildning. Dessutom jobbar hon opinionsbildande med att nyansera bilden av förorten.

”Jag hade förmånen att resa väldigt mycket när jag var ung, studerade utomlands och var volontär. Då kunde jag se hur bra vi har haft det i Sverige och hur bra vi faktiskt skulle kunna ha det, om vi arbetade mera proaktivt. Här finns allt det basala: rent vatten, gratis skolgång, bra tandvård med mera. Det är inte okej att så många i Sverige ändå känner en själslig fattigdom och inte upplever att de kan påverka sin situation, trots att det finns så mycket möjligheter.”

”Mycket arbete framför oss”

– Varför är det viktigt att ha event som Mitt Livs symposium?

”Vi har väldigt mycket arbete framför oss i Sverige. Gällande regelverk har vi det väldigt bra, alla ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Men i verkligheten styr gamla mönster som gör det svårt få chansen att utvecklas på lika villkor. Företag och organisationer har en stor roll i både bromsklossar och möjligheter. Det är viktigt att samla stora delar av näringslivet och visa att många prioriterar frågan. Samtidigt är utmaningarna komplexa och det krävs kunskapshöjande insatser för att nå fram.”

Inkluderande företag har mycket att vinna, anser Opira. Unga talanger väntar sig att företagen de tar anställning hos axlar ett socialt ansvar. Dessutom rekryterar arbetsgivarna som förbiser mångfaldsfrågan endast ur en snäv tårtbit av talangpoolen. De riskerar att bli omsprungna av konkurrenter som inser att sam- och framtidens globala affärsmöjligheter kräver global intern kompetens.

Policydokument inte tillräckligt

Om Madeleine Opira ska skicka med besökarna en viktig lärdom eller insikt från symposiet så är det att mångfald och inkludering är komplexa frågor som behöver adresseras på bred front.

”Det är viktigt att inte förenkla och bara ha ett policydokument eller representation på någon enstaka front och tro att det ska ändra en lång tradition av att inte inkludera på riktigt. Med det sagt behöver det absolut inte ta lika lång tid att sätta upp nya strukturer som att bygga de gamla.”