Fler deltagare är bland annat Malin Cullin, EVP Sustainability and People & Culture på Duni Group, Jenny Sahlsten, Sustainability Manager på Morris Law, Jacob Wall, EVP Business Development på Axel Johnson och Nisha Besara, Chefredaktör på tidningen Chef. Moderator är Sofia Appelgren, mångfalds- och inkluderingsstrateg som har grundat Mitt Liv och även startat upp VD-programmet CEOs for D&I.

Seminariet tar avstamp i vilka krav omvärldens megatrender och lagstiftningen ställer på näringslivets förmåga att arbeta med social hållbarhet, mångfald och inkludering, samt vilka konkreta verktyg organisationer och näringsliv behöver för att lyckas med det strategiska mångfaldsarbetet.

Se hela programmet här: Megatrenderna & mångfaldsarbetet - så säkrar vi vår konkurrenskraft

Tid & plats:
Onsdag den 6 juli, kl. 10.00-11.00
Almedalen - Kronstallgränd 4, Trädgård

Ingen anmälan behövs för att komma, men du får gärna meddela ditt intresse här.