Mitt Liv har i samarbete med kommunikationsbyrån Prime arbetat fram den nya grafiska profilen för att bättre återspegla varumärket och förtydliga verksamheten och dess kärnvärden. Hemsidan har designats och utvecklats i samarbete med webbyrån Björnmamman, för att på ett bättre sätt stödja besökarna och förmedla Mitt Livs erbjudande till de grupper som verksamheten riktar sig till. I förarbetet har Mitt Liv även involverat sina målgrupper och intervjuat dem om deras behov och syn på verksamheten.

Den nya logotypen återspeglar Mitt Livs arbete på ett mer fokuserat sätt, där symbolen illustrerar ett hjärta och en ampersand (&-tecken). Hjärtat står för mångfald och ampersanden för inkludering.

Mitt Liv symbol

- Varumärkesarbetet är ett naturligt och viktigt steg i arbetet att öka vår impact och bidra till en positiv samhällsförändring. Mitt Liv har stora ambitioner framöver att både intensifiera tillväxttakten och stötta fler i vårt mentorprogram, samt växla upp vår konsultverksamhet och våra samarbeten med företag och organisationer i Sverige. Ett nytt grafisk manér och en ny hemsida ger oss bra grundförutsättningar i det arbetet, säger Cecilia Öhrner.

En version av hemsidan på engelska är under arbete och kommer att lanseras inom de närmaste veckorna.