Deloitte i Sverige har under det senaste året tittat på och utvärderat hur de kan bidra till initiativet ”WorldClass” på bästa sätt. Mångfald och inkludering på arbetsmarknaden hamnade högt på agendan.

”Vi kom fram till att vi behövde några nyckelsamarbetspartner i detta arbete, och att Mitt Liv var en av dessa. Framför allt ser vi att Mitt Livs mångfalds- och inkluderingsarbete i kombination med deras erfarenhet och kompetens passar väldigt bra ihop med våra ambitioner”, säger Robert Lönn, Director Brand, Marketing & Communications på Deloitte.

Samarbetet innebär bland annat att Deloittes medarbetare erbjuds att engagera sig som mentorer i Mitt Livs Chans, ett mentorprogram som riktar sig till personer med utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning och som saknar jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Utöver detta kommer Mitt Liv att kompetensutveckla Deloittes organisation genom strategisk rådgivning, föreläsningar, workshops och nätverksträffar.

”Vårt mål med samarbetet är att vi och Mitt Liv, tillsammans med övriga partners och intressenter, kan göra en betydande skillnad i samhället genom att jobba för en mer inkluderande arbetsmarknad. Att våra medarbetare bidrar med sitt mentorskap i Mitt Livs Chans kommer att vara utvecklande för dem som individer, men i förlängningen också fungera som en kompetenshöjare för hela vår organisation”, säger Jan Berntsson, VD för Deloitte Sverige.

”Deloitte kommer att bli ett viktigt tillskott i vårt nätverk av samarbetspartners. De har från start haft en tydlig och långsiktig ambition i våra gemensamma frågor, och det är också värdefullt att samarbetet spänner över flera regioner i Sverige. Vi ser även stora möjligheter i att dra nytta av Deloittes kompetens och nätverk för vår egna utveckling. Det ska bli otroligt kul att påbörja ett förändringsarbete tillsammans, säger Lenka Prokopec Karlberg, VD för Mitt Liv.

Om Deloitte
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade områden till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar.