Från vänster: Michelle Esseen, ny konsultchef på Mitt Liv och Claire Karlsson, Head of D&I Strategy & Research, Mitt Liv.

Michelle Esseen har en bakgrund från IT och telekom och har de senaste 15 åren arbetat som managementkonsult i både större och mindre bolag. En röd tråd i samtliga roller har varit kulturella och agila transformationer, organisationsutveckling och ledarskap – alltid med människan och beteende i fokus.

”Jag ser fram emot att ägna mig åt Mitt Livs viktiga frågor, något jag sett ett stort behov de senaste åren i organisationer jag mött. Mitt Liv är en katalysator för en positiv samhällsutveckling och jag vill vara med på den resan – att bygga en hållbar konsultverksamhet där vi lever som vi lär och hjälper andra att förverkliga sig själva och sina organisationer”, säger Michelle Esseen.

Tidigare konsultchef Claire Karlsson går i och med detta in en ny roll som Head of D&I Strategy & Research, med ansvar att säkerställa att Mitt Liv ligger i framkant gällande expertis inom mångfald och inkludering. Claire kommer att fokusera på att utveckla Mitt Livs kunder, erbjudande och säkerställa en evidensbaserad metodik i samarbete med forskarvärlden.

De nya rollerna är en del av Mitt Livs ambition att under kommande år kraftigt växla upp arbetet med mångfald och inkludering på arbetsmarknaden för att skapa större impact och möta den växande efterfrågan från arbetsgivare på konkreta verktyg och strategier - både i Sverige och internationellt.

”Jag är enormt glad att Michelle och Claire kliver in i dessa roller på Mitt Liv, som kommer ge oss en unik kompetens och erfarenhet för att bygga vår konsultverksamhet framåt. Vi ser nu fram emot att skala upp vårt arbete till en ny nivå och kunna stötta organisationer i dessa affärskritiska frågor i ännu större omfattning, säger Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv.

Om Mitt Liv AB (svb)

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och all den kompetens som finns, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen. Läs mer om oss här.