ꟷ För att möta behovet av Mitt Livs expertis internationellt behöver styrelsen spegla vår tillväxtidé. Vi är väldigt glada över Therese och Jans förtroende och den erfarenhet och kompetens de kommer att tillföra. Tillsammans med övriga i styrelsen tar vi ett viktigt steg in i nästa fas av vår resa, säger Sofia Appelgren, grundare Mitt Liv.

Therese Bohlin har bidragit med sin expertis som ledamot i Mitt Livs styrelse sedan 2018. Hon har varit rådgivare till flera av Sveriges största bolag och haft ledande positioner i näringslivet, senast som vd för konsultorganisationen Prime & United Minds.

ꟷ Under 15 års tid har Mitt Liv gjort en fantastisk resa med att främja inkludering inom näringslivet. De har stöttat och utbildat mer än 7000 utrikesfödda i sitt mentorprogram varav merparten fått jobb, förflyttat stora företag i sitt inkluderingsarbete och rekrytering, samt initierat Sveriges enda vd-program med fokus på inkluderingsfrågor. Med stora hinder på arbetsmarknaden som exkluderar vissa grupper, behöver vi gemensamt ta ett krafttag för att varje individ ska kunna delta och bidra till vår gemensamma framtid, säger Therese.

Jan Berntsson har varit VD för Deloitte i Sverige från 2008 till 2023 och även ledamot i Deloittes globala styrelse. Han har arbetat med många av de största bolagen i Sverige, såsom Atlas Copco, Boliden och ICA Gruppen.

ꟷ I min roll som mentor inom ramen för Mitt Livs mentorprogram, fick jag upp ögonen för de stora utmaningar som många utrikesfödda ställs inför på den svenska arbetsmarknaden. Det är en förlust för vårt samhälle att välutbildade och kvalificerade personer från andra länder inte ges möjlighet att bidra med sin kunskap och kompetens på arbetsmarknaden. Mitt Liv gör en fantastisk insats genom att hjälpa dessa personer få ett arbete som matchar deras utbildning. Det känns mycket meningsfullt att få bidra i detta arbete, säger Jan.

På stämman beslutades även om en nyemission där Monique Baer ansluter som ny delägare. Detta möjliggör för Mitt Liv att utöka sin verksamhet internationellt genom etableringen av ett dotterbolag i Schweiz [läs tidigare pressmeddelande här].

Emma Claesson och Lennart Grebelius har avböjt omval och styrelsen vill framföra ett stort tack för deras värdefulla bidrag genom åren.