Sean Cory arbetar för närvarande som Managing Partner Northern Europe på konsultbolaget Oliver Wyman. Han har en omfattande erfarenhet av affärsutveckling och finans och har framgångsrikt byggt upp Oliver Wymans konsultverksamhet i Sverige, där han brinner för att arbeta och leda utifrån ett mångfaldsperspektiv.

– Efter 20 år som yrkesverksam i Sverige har jag på nära håll sett behovet av att arbeta för ökad inkludering och mångfald på svenska arbetsplatser. Det var därför jag med stor glädje och spänning tackade ja till att engagera mig i Mitt Livs styrelse. Jag ser fram emot att vara en del av Mitt Livs påverkansarbete framåt genom att vidareutveckla företagets konsulttjänster och mentorprogram, säger Sean Cory.

Sean George arbetar idag som kreditportföljchef i London för en av världens största hedgefonder. Sean har med sin bakgrund själv upplevt utmaningarna som jobbsökande i Sverige, och har under de senare åren tagit plats och blivit en röst för behovet av mer mångfald och arbete med inkludering i finansbranschen.

– Jag är väldigt stolt och glad över våra nya styrelseledamöter, vars kompetenser och erfarenheter kompletterar vår styrelse och behov framöver mycket väl. De har båda ett brinnande engagemang för mångfald och inkludering och besitter en djup kunskap om vad som krävs för att bygga en framgångsrik verksamhet. Vi i styrelsen ser fram emot att stötta Mitt Livs team i deras viktiga arbete framåt, säger Emma Claesson, styrelseordförande.