Som en del av samarbetet ges medarbetare på Nord-Lock Groups huvudkontor i Malmö möjlighet att delta som mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans, där de kommer att stötta personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden och hitta jobb inom sitt kompetensområde.

”Vi har många olika kulturer representerade på kontoret i Malmö idag och ser en stor konkurrenskraft och ett stort positivt värde i det. Att aktivt stötta utländska akademiker att komma in på arbetsmarknaden även utanför vårt kontor, är för oss ett naturligt nästa steg för att öka vårt bidrag och nätverkande i socialt hållbara frågor”, säger Fredrik Meuller, VD på Nord-Lock Group.

Nord-Lock Group arbetar aktivt med att öka aktivitet och internt engagemang kring hållbarhetsfrågor i stort. Samarbetet med Mitt Liv innehåller utöver mentorskapet ett antal kunskapshöjande aktiviteter kring social hållbarhet som ska utveckla organisationen på lång sikt och öka förmågan att agera inkluderande. Det handlar om strategisk rådgivning, föreläsningar, workshops och nätverksträffar.

”Vi ser att våra aktiviteter kopplade till samarbetet kommer att öka medvetenheten om fördomar och normer, samt öka kunskapen om andra kulturer. Detta är början på en långsiktig resa där tydliga mål, kontinuerlig uppföljning och framförallt ett brett engagemang från ledning och övriga medarbetare är avgörande”, säger Fredrik Meuller.

”Vi är otroligt glada att kunna addera Nord-Lock Group till vårt partnernätverk i Skåneregionen. Det visar att de vill ta ett samhällsansvar och ser affärsnyttan i ett långsiktigt engagemang och samarbete i mångfaldsfrågorna. Vi ser fram emot att stötta Nord-Lock Groups hållbarhetsarbete och välkomnar varmt deras medarbetare i höstens mentorprogram”, säger Bo Nilsson, Verksamhetsansvarig på Mitt Liv.

Om Nord-Lock Group
Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar till kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement och Boltight hydrauliska sträckverktyg. Med kontor i över 25 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Vårt uppdrag är att skydda människoliv och kundernas investeringar. Nord-Lock Group ägs av Latour Investment AB och har 600 anställda. Besök www.nord-lock.com för mer information.