På bilden: Alexander Wennergren Helm, vd Ernströmgruppen, Elisabeth Peregi, vd Kappahl, Helene Mellquist, vd Volvo Penta, Jakub Jankowski, vd IKEA Industry, Martin Malmvik, vd Axel Johnson International och Paula da Silva, vd P27 Nordic Payments.

CEOs for D&I, som lanserades för två år sedan av Mitt Livs grundare Sofia Appelgren, är ett vd-program som syftar till att uppmuntra näringslivet att intensifiera arbetet med mångfald och inkludering i sina organisationer och ta ansvar för att främja en ökad mångfald och inkludering på arbetsmarknaden.

Tidigare grupper med totalt 14 vd:ar inkluderar bland andra namn som Elisabeth Beskow (DNB Sverige), Robert Dackeskog (Duni Group), Jan Berntsson (Deloitte Sverige) och Simone Margulies (Hemköp & Tempo). Årets grupp som startar i september 2023 består av sex vd:ar och bolag:

• Alexander Wennergren Helm, vd Ernströmgruppen
• Elisabeth Peregi, vd Kappahl
• Helene Mellquist, vd Volvo Penta
• Jakub Jankowski, vd IKEA Industry
• Martin Malmvik, vd Axel Johnson International
• Paula da Silva, vd P27 Nordic Payments

– Konkurrensen om kvalificerade medarbetare som kan bidra till den transformation som vi, och hela branschen, genomgår är hård. Samtidigt vet vi att team med mångfald och som arbetar inkluderande är mer framgångsrika än homogena team. Genom Mitt Liv får vi en chans att nå nya grupper på arbetsmarknaden och om vi samtidigt kan bidra till integrationen så ser jag det som ytterligare ett plus, säger Helene Mellquist, vd för Volvo Penta.

Målet för gruppen är att komma fram till ett bolagsgemensamt åtagande som kommer att presenteras på Mitt Livs symposium den 24 april 2024. Med 20 vd:ar och bolag som nu är anslutna kommer Mitt Liv även att bygga upp ett alumni-nätverk för samtliga program. Syftet är att skapa en stark gemensam röst, samt identifiera vilka frågor som ska drivas framåt och skapa påverkan både inom näringslivet och politiken.

– Det känns fantastiskt spännande att vi med denna nya konstellation tar oss an diskussioner och de utmaningar man har i ett internationellt bolag när det kommer till mångfald och inkludering. Vårt fokus kommer att ligga på att tillsammans förstå utmaningarna och möjligheterna för hur detta arbete kan stötta behovet av kompetensförsörjning i bolagen, samt bidra med verktyg för att driva frågorna både inom sina bolag och externt, säger Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv och initiativtagare till programmet.