Initiativet till samarbetet grundar sig i SKF:s drivkraft att aktivt engagera sig i de samhällen de är verksamma, samt en övertygelse om att mångfald på arbetsplatsen ökar konkurrenskraften.

”Ett hållbart samhälle kräver att vi gemensamt jobbar med frågor som jämlikhet, mångfald och inkludering. Vi tror på en inkluderande arbetsplats och är övertygade om att mångfald ökar vår konkurrenskraft. Det finns alltför mycket kompetens på arbetsmarknaden idag som inte tillvaratas, och det är inte långsiktigt hållbart. Tillsammans med Mitt Liv vill vi göra något åt detta”, säger Malin Hardegård Nyberg, Kommunikationsdirektör på SKF Sverige AB.

Genom partnerskapet med Mitt Liv får SKF:s medarbetare möjlighet att delta som mentorer i Mitt Livs Chans - ett mentorprogram som riktar sig till personer med utländsk bakgrund, hög utbildning och som saknar jobb inom sitt kompetensområde. SKF:s medarbetare kommer inom mentorskapet att ”coacha” programmets adepter genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Samarbetet innefattar också en rad kunskapshöjande aktiviteter som ska utveckla SKF:s organisation och bidra med nya perspektiv i mångfaldsarbetet. Mitt Liv ger tillgång till strategisk rådgivning, föreläsningar, workshops och årliga nätverksträffar.

”Det är enormt spännande att SKF nu är en del av vårt partnernätverk. Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt och vi ser mycket fram emot att starta vår gemensamma utvecklingsresa”, säger Karin Bristedt, VD på Mitt Liv.

”Vi ser att partnerskapet - och framförallt de möten som uppstår i mentorprogrammet, kommer att vara utvecklande både för oss som företag och för våra medarbetare. Den nyfikenhet och förståelse som ofta uppstår i möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter skapar lärande, engagemang och stolthet. Känslan av att bidra till en positiv förändring, vare sig det är på individnivå eller samhällsnivå, är både häftig och utvecklande”, säger Malin Hardegård Nyberg.

Om SKF
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörjsystem. Serviceerbju-dandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. Besök oss på på www.skf.com.