SMHI har en levande värdegrund där förhållningssätt såsom respekt och tillit ska genomsyra hela verksamheten. Nu genomför expertmyndigheten satsningen ”Lika olika” som sätter extra fokus på frågor som likabehandling, inkludering och hbtq med stöd av Mitt Liv.

Satsningen innefattar bland annat ett ambitiöst utbildningsprogram för samtliga chefer och arbetsmiljöombud, samt kommunikationsaktiviteter och föreläsningar för alla anställda.

SMHI-medarbetare blir mentorer i Mitt Livs Chans

SMHI går även in i Mitt Livs mentorprogram ”Mitt Livs Chans”, ett program som stöttar personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att få jobb som motsvarar deras kompetens.

– Det är jätteroligt att flera SMHI-medarbetare har visat intresse för att bli mentorer, säger Claire Karlsson, mångfaldsstrateg på Mitt Liv. Deras roll blir att stötta och coacha personer med utländsk bakgrund att hitta ett jobb som motsvarar deras kompetens i Sverige. Även mentorerna utvecklar sin förståelse för mångfalds- och inkluderingsfrågor, något man ofta tar med sig tillbaka till sin arbetsroll – det blir en win-win för alla!

Erik Engström från SMHI är mentor för Taghreed Tani

Erik Engström, som är chef för meteorologi- och klimatinformation på SMHI, är mentor för Taghreed Tani, civilingenjör inom vattenteknik från Syrien. Hör dem berätta om sitt deltagande i Mitt Livs Chans: