Mitt Livs Chans är Sveriges största mentorprogram för personer som har utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning och som saknar jobb motsvarande sin utbildningsbakgrund. Programmet finns som onlineprogram samt i Göteborg, Stockholm, Malmö och Östergötland. Inför vårens programstarter har antalet ansökningar varit många både från adepter och mentorer, och samtliga program startar nu med de största deltagarsiffrorna någonsin sedan starten 2008.

Anledningen till det stora deltagandet är dels ett ökat söktryck, men även att programmet sedan en tid tillbaka har öppnat upp för dubbelt mentorskap, där en mentor kan välja att stötta två eller flera adepter. Därmed har fler adepter kunnat matchas mot en mentor och erbjudits plats.

Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv, förklarar det ökade söktrycket som en effekt av ett antal olika faktorer.

- Framförallt visar detta att vår målgrupp har ett fortsatt behov av stöd och nätverk för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Men vi har också ökat vår digitala marknadsföring inför vårens program för att nå fler, samt jobbat hårt med rekrytering ute i verksamheter där potentiella adepter finns. Till detta har vi även öppnat upp en fjärdedel av mentorplatserna för privatpersoner med relevant bakgrund, medan de övriga platserna fortfarande är reserverade för mentorer från våra samarbetspartners, förklarar hon.

Mitt Livs Chans mentorprogram syftar till att skapa förutsättningar och öka chanserna för personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att få jobb motsvarande sin utbildningsbakgrund. Enligt siffror från SCB från 2018 saknar cirka 45% av utrikes födda med eftergymnasial utbildning på minst tre år i Sverige ett arbete som motsvarar deras utbildningsbakgrund, vilket motsvarar cirka 154 000 personer.

Mitt Livs Chans erbjuder mentorskap, nätverksträffar och utbildning som ger adepterna möjlighet att bredda sina professionella nätverk och få en djupare förståelse för den svenska arbetsmarknaden. Mentorerna, som bidrar med sin tid och engagemang, vägleder och stöttar adepterna utifrån personens behov, förutsättningar och mål.