Mitt Livs policy för samarbeten

Mitt Liv AB (svb), org.nr 556784-5499 (”Mitt Liv”), arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

För att kunna förändra exkluderande strukturer och attityder på arbetsmarknaden och främja likabehandling, är vår övertygelse att vi behöver samarbeta med så många organisationer som möjligt.

Vi vill samarbeta med arbetsgivare som uppfyller följande krav:
  • Verksamheter som delar vår vision och genuint och aktivt vill arbeta för mångfald, inkludering och likabehandling i sina organisationer
  • Verksamheter där vi bedömer att vi genom ett samarbete kan bidra till en positiv omställning utifrån vår vision och impactmodell.

Kontaktperson

Om du har frågor kopplade till denna policy, vänligen kontakta Mitt Livs VD: