Deloitte: "Medarbetare med olika bakgrund skapar framgångsrika företag"

Globala revisions- och konsultnätverket Deloitte har en mycket internationell medarbetarskara, men har ändå ett jobb att göra för att nå målen kring inkludering enligt deras svenska vd Jan Berntsson. Han är del i Mitt Livs vd-nätverk och tror inte på quick fixes, utan små steg under lång tid.


Jan Berntsson hade två huvudskäl att gå med i vd-nätverket, som tillsammans tagit fram ett konkret handlingsprogram för att avancera och accelerera arbetet för mångfald och inkludering i åtta stora svenska företag.

”Först och främst är Deloittes syfte att göra en betydande skillnad för klienter, medarbetare och samhälle. Det här är en del i samhällsspåret då integrationen är en av Sveriges största utmaningar. Även om det framförallt är en politisk fråga så anser jag att vi som företag, stor arbetsgivare och representant för näringslivet bör göra mer än tidigare och bidra på det sätt vi kan.”

50 aktiva mentorer

Han berättar om Deloittes stora engagemang i Mitt Livs chans med uppemot 50 aktiva mentorer och bland dem företagets allra mest seniora delägare och medarbetare. Det andra skälet ligger i den egna organisationens natur.

”Vi har medarbetare från många länder här hos oss i Sverige. Mångfald och inkludering är komplexa frågor och vi ser det här som en väldigt fin möjlighet att lära mer för att kunna erbjuda en inkluderande arbetsplats. Vi ska bli ännu bättre på att hjälpa dem som kommer från andra länder att trivas riktigt bra.”

Inga quick fixes

Jan Berntsson ser ett långsiktigt åtagande framför sig och inte en väg av quick fixes. Efter en lång tids arbete med jämställdhet har företaget nu 32% kvinnliga delägare och han ser det som troligt att målet om 40-60% kvinnor nås inom en inte alltför avlägsen framtid. Mångfaldsresan däremot har bara inletts, även om den sannolikt går snabbare med handlingsprogrammets konkreta och tidsatta åtgärder.

”Jag tycker att man ska skrida till handling, inte bara prata. Jag är inte för att rita upp stora visioner utan hellre börja göra saker och ta många små steg än sikta mot ett jättekliv. Jag har stor respekt för frågan och som företagsledare vill jag se resultat. Könsbalansen har vi mätt under lång tid och följer upp väldigt noggrant, men hur mäter man mångfald på ett bra sätt? Det har vi diskuterat mycket”, säger Jan Berntsson.

Extremt internationellt

För den som tar itu med de ofta ovana och ibland svåra frågorna ser Jan Berntsson stora vinster under resans gång.

”Vi erbjuder en jättespännande miljö att jobba i, bland kollegor från många olika bakgrunder. Deloitte är en extremt internationell organisation. Kan vi göra oss ännu mera attraktiva för duktiga personer som känner sig hemma i vår företagskultur och ser världen som sin arbetsplats blir det en win-win-situation. För den enskilda medarbetaren finns internationella jobbmöjligheter och Deloitte får tillgång till den bästa kompetensen – den mest centrala delen i att driva ett framgångsrikt företag.”

Jan Berntsson och övriga i vd-nätverket presenterade handlingsprogrammet på symposiet Ett inkluderande Sverige den 31 mars 2022. En inspelning av symposiet finns tillgänglig här.

Missade du symposiet Ett inkluderande Sverige den 31 mars?