Fler perspektiv – en överlevnadsfråga enligt HSB

Företag som inte tar mångfaldsfrågan på allvar begår ett stort misstag enligt Pernilla Bonde, vd för HSB. De har samhällsansvar inbyggt i sitt DNA, dels grundat i företagets historia och dels som ett redskap för framgång.


”HSB är en samhällsbyggare. Det har legat i vår grundidé från start att ta socialt ansvar, ta hand om människorna som bor och lever hos oss. Det är viktigt för individers mående att vara en del i samhället, staden och platsen där man bor. Därför är det naturligt för oss att tala om inkludering”, säger Pernilla Bonde.

Snack eller verkstad?

Pernilla Bonde har deltagit i Mitt Livs vd-nätverk och är en av de åtta företagsledare som står bakom handlingsprogrammet som presenteras på symposiet Ett inkluderande Sverige den 31 mars. Även om HSB haft mångfaldsfrågan på agendan en längre tid så är målsättningen, en medarbetarstab som speglar samhället, fortfarande en bit bort.

”Det kraftfulla är att vi nu är många som går ihop, riktar strålkastaren mot den här frågan och visar att den här viktig. Med gemensamma mål går vi var och en hem till våra egna organisationer och säkerställer att det verkligen händer. Exempelvis i nyrekrytering: har vi mångfald med som ett kriterium, eller är det bara något vi talar om? Jag har lärt mig jättemycket på våra möten. Den kunskapen tar jag med mig och sprider vidare till andra.”

Ett svar på omvärldens krav

Enligt Pernilla Bonde är mångfaldsfrågan högst aktuell i en tid av stora omvälvningar inom globalisering och hållbarhet. Hon ser helt nya krav ställas på företag idag än för bara tio år sedan. Och det är här mångfalden i organisationen blir en avgörande faktor.

”De som sitter fast i gamla tankestrukturer kommer inte lyckas transformera sig för att ligga i tiden. Med mångfald får du in fler perspektiv och blir förändringsbenägen: det är en överlevnadsfråga. Företag som inte tar med sig mångfaldsfrågan begår ett jättemisstag”.

Att delta i symposiet och ta del av handlingsprogrammet ser hon som en möjlighet att ta snabbspåret till handling.

”Dels kan du lära dig mer om en konkurrensfördel för företaget: du blir mera lönsam om du jobbar med de här frågorna. Och dels får du med dig verktygen för att själv komma med och bidra. Är man företagsledare kan man inte sitta och önska att någon annan ska göra saker. Det är bättre att gå hem och sätta fart.”

Missade du symposiet Ett inkluderande Sverige den 31 mars?