Talarbio

Claire Karlsson – Head of DEI Strategy & Research

Claire har över 10 års erfarenhet av kompetensutveckling inom mångfalds- och inkluderingsfrågor i arbetslivet. Hennes utbildningsbakgrund ligger primärt inom beteendevetenskap, med fokus på social- och organisationspsykologi.

Claire har arbetat i flera olika länder i Europa, Asien och Australien, i preliminärt ledarskapsroller - erfarenheter från över 20 år som bidragit till ett djupt intresse för frågor kring mångfald, inkludering och jämställdhet i arbetslivet. Under åren på Mitt Liv har hon framgångsrikt arbetat med en uppsjö av svenska och internationella organisationer i deras strategiska mångfalds- och inkluderingsarbete, både inom privat och offentlig sektor. Bland hennes senaste uppdrag finns bland annat IKEA, Axel Johnson, Volvo Penta och SMHI.

Claire använder sin expertis för att hjälpa organisationer att förstå deras behov och för att designa skräddarsydda lösningar och verktyg som stödjer organisationer i både deras operativa och strategiska arbete. Dessutom är Claire en engagerad och alltid mycket uppskattad utbildare och talare som med sin erfarenhet kombinerar den senaste forskningen med konkreta exempel från verkligheten.