Talarbio

Sofia Appelgren – Mångfalds- & Inkluderingsstrateg och grundare till Mitt Liv

Sofia Appelgren grundade det sociala företaget Mitt Liv 2008, med en stark övertygelse om allas lika förutsättningar och möjligheter till jobb i det svenska arbetslivet. Idag har Mitt Liv växt till att innefatta Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund, samt en konsultverksamhet som utbildar drygt 6000 personer per år i frågor kring mångfald och inkludering.

Under 9 år axlade Sofia rollen som VD i bolaget, och under resans gång har hon bland många utmärkelser utsetts till Sveriges bästa sociala entreprenör av Ben & Jerry’s och är fellow till Ashoka, ett prestigefullt globalt nätverk för sociala entreprenörer. Hon har blivit utvald av Time Magazine som Sveriges representant i sin serie som nästa generationens ledare, samt utsedd till en av 125 mest inflytelserika kvinnorna i det svenska affärslivet.

Sofia arbetar idag som senior konsult och opinionsbildare på Mitt Liv, där hon stöttar organisationer i deras strategier kring mångfald och inkludering men även arbetar för att lyfta frågorna och driva förändring på samhällsnivå mot en öppnare arbetsmarknad. Hon har en gedigen erfarenhet i arbetsmarknadsfrågor som rör mångfald och inkludering, samt det sociala entreprenörskapet. Sofia är en skicklig talare och utbildare som interagerar med sina deltagare och har en sällsynt förmåga att engagera och beröra.

Om Mitt Liv AB (svb)

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och all den kompetens som finns, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen. Idag samarbetar vi med ett flertal av landets största företag och organisationer såsom Deloitte, Volvo och Vattenfall.

Vi ger arbetsgivare och medarbetare strategier, utbildning och verktyg att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering. Vi driver även Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande kompetens. Genom verktyg som mångfalds- och inkluderingsstrategier, inkluderingsmätning och mentorskap skapar vi förutsättningar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Inom vår konsultverksamhet utbildar vi drygt 14 000 personer per år och har cirka 40 samarbetspartners i vårt nätverk. Vi stöttar årligen cirka 1000 adepter i vårt mentorprogram, där 44% får jobb eller praktikplats efter programmet. Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all vinst återinvesteras i verksamheten.