Online-event

Symposium: An inclusive labour market 2023

Sponsorer 2023

Välkommen till An inclusive labour market 2023 – symposiet som lyftar de viktigaste åtgärderna och lösningarna för att skapa en inkluderande arbetsplats och arbetsmarknad.

Med en rad spännande programpunkter synliggör vi nya perspektiv, dagsaktuell forskning och handfasta verktyg för ett mångfalds- och inkluderingsarbete som kan skapa verklig förändring och värde i din organisation. Scrolla ned för att ta del av programmet!

Symposiet är kostnadsfritt och kommer att hållas på engelska.

Symposium: An inclusive labour market 2023

Program

Amri and Laurence

Mångfald och inkludering i Sverige och världen idag
Amri B. Johnson, vd Inclusion wins
Laurence Romani, Professor i management, Stockholm School of Economics

I ett scensamtal får vi ett globalt perspektiv på mångfald och inkludering. Amri B. Johnson leder internationella kooperativet Inclusion wins. Han ger oss en omvärldsutblick och berättar om skiftet i tanke och handling som krävs av organisationer för att alla människor ska blomstra och bidra till uppsatta mål. Laurence Romani, forskare specialiserad på tvärkulturellt ledarskap och mångfald, ger oss insyn i de senaste rönen om inkluderande organisationer och deras stora möjlighet att bidra till inkluderande samhällen i Sverige och världen.

Laurence Romani är professor vid institutionen för företagande och ledning och leder handelshögskolans Center for Responsible Leadership. Amri B. Johnson är inkluderingsstrateg och författare baserad i Basel, Schweiz. Han har cirka 20 års erfarenhet som konsult och rådgivare inom ledarskaps- och organisationsutveckling.

 

  

Från mentorsprogram till toppjobb på Volvo: en framgångshistoria
Thathsara Palliyaguru, Business Intelligence team member, Volvo Group Strategy
Per Utterbäck, Senior Vice President Group Strategy, Volvo Group

Här är berättelsen om en av adepterna i Mitt Livs mentorprogram, Thathsara Palliyaguru. Hon tar oss med på sin resa från Sri Lanka via studier i New York till Göteborg och drömjobbet i Volvos strategiteam. Per Utterbäck som rekryterade henne berättar hur han använder Mitt Livs talangpool som en källa till ambitiösa talanger. Deras rika flora av erfarenheter, kompetens, kultur och språkkunskaper ökar enligt honom Volvos innovations- och konkurrenskraft.

Thathsara har en examen i international Business and Finance vid City University of New York, där hon också vann utmärkelsen Most Dedicated Student Award. Hennes master är Innovation and Global Sustainable Development vid Lunds Universitet. Per har en 30+ år lång karriär bakom sig där en röd tråd har varit att bygga hållbara team, organisationer, strategier och medarbetare.

 

Peter Blid

Så inkluderande är svenska företag: Färska siffror från Novus
Peter Blid, strategisk rådgivare Novus

Vi får se resultatet av en nyligen genomförd Novusundersökning där 500 chefer och ledare berättar hur de ser på sitt ansvar för mångfald och inkludering, samt hur deras organisationer arbetar med området. Den genomfördes på Mitt Livs uppdrag för andra året och visar hur långt svenska företag har kommit. Finns mångfald och inkludering finns på högsta ledningarnas agenda? Har fler gått över från ”talk” till ”walk”? Samt vilka drivkrafter och hinder upplever de på vägen?

Peter Blid är strategisk rådgivare på Novus och har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med rådgivning för att förstå olika målgruppers drivkrafter och behov. Han kommer närmast före Novus från Sveriges Radio där han var chef för publik- och omvärldsanalys. Innan dess har han arbetat på medie-, kommunikationsbyråer och researchföretag.

 

CEOs for D&I 2021

Mitt Livs VD-program: pionjärerna om sina resultat
Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv samt CEOs for D&I grupp 1

Programmet CEOs for D&I startades år 2021 av Mitt Liv för att få näringslivet att skala upp arbetet för mångfald och inkludering och minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Ett år efter att den första VD-gruppen avslutat sin programtid presenterar de resultatet av sina insatser. Vilka utmaningar har de mött? Hur har de utvecklat sina organisationer och sitt eget personliga mindset? I en intervjupanel delar vd:arna vinsterna och inspirerar till konkret handling.

Deltagare: Jan Berntsson (vd Deloitte Sweden), Simone Margulies (vd Hemköp och Tempo), Pernilla Bonde (vd HSB), Jacob Torell (vd Next Step Group), Thomas Ekman (vd Dustin Group), Robert Dackeskog (vd Duni Group), Magnus Rosén (styrelseledamot och fd vd Nobina), Therese Bohlin (fd vd Prime Weber Shandwick).

 

CEOs for D&I 2022

Från ord till handling: handlingsprogram för bolagsstyrelser samt presentation av vd:arna som deltar i CEOs for D&I 2023
Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv samt CEOs for D&I grupp 2

Sex vd:ar för kända bolag som under 2022 deltagit i i Mitt Livs vd-program har utformat ett handlingsprogram, en dashboard som riktar sig till styrelserna i alla svenska företag. Den ska hjälpa dem att ställa krav på sina ledningsgrupper att ta ansvar för mångfald och inkludering i praktiken. Här ges rekommendationer om hur näringslivet kan arbeta för att D&I ska bli verklighet i våra organisationer och bidra till ökad konkurrenskraft.

Sofia Appelgren presenterar också de hittills hemliga namnen på vd:arna som deltar i Mitt Livs program CEOs for D&I under 2023. De välkända organisationerna som deltar spänner från inredning till industriteknik, från mode till motor. Globala utmaningar kräver gränsöverskridande svar: nu tar programmet klivet över Sveriges gränser och tar oss an mångfald och inkludering internationellt.

Deltagare: Carl Dahlén (vd Securitas Sverige), Elisabeth Beskow (vd DNB Sverige), Freddy Sobin (vd Kicks), Jan Dernestam (vd Mannheimer Swartling), Joakim Skarborg (vd Novax), Sofia Götmar-Blomstedt (vd PWC Sverige).

 

IDGs och den nödvändiga transformationen inom D&I: så når vi 2030-målen
Pål Dobrin, organisations- och metodutvecklare, Empaticus

Ett pass om de förmågor och kvaliteter som krävs för att genomdriva inkludering och mångfald på riktigt. Pål Dobrin förklarar begreppet Inner Development Goals och sin pågående forskning kring kopplingen mellan inre och yttre transformation. Vad krävs för att vi skall kunna genomdriva de nödvändiga samhällsförändringarna för att uppnå Agenda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen?

Pål Dobrin är meditationslärare och metodutvecklare. Hans arbete inom området vuxenutveckling innefattar kursprogrammet CARE – finding joy at work som utvecklades för att arbeta med stress, medkänsla och kultur på Chalmers. Han är metodansvarig i ett fyraårigt forskningsprojekt vid Linköpings Universitet som undersöker nyttan av kontemplativa tekniker i gränslandet mellan inre och yttre omställning.

 

Lenka Prokopec Karlberg

Stärk organisationens motståndskraft genom mångfald och inkludering
Lenka Prokopec Karlberg, VD Mitt Liv

Lenka Prokopec Karlberg talar om globala trender och osäkerhetsfaktorer som påverkar näringslivets och organisationers villkor idag. Hon visar hur mångfald och inkludering kan stärka organisationers motståndskraft i en snabbt föränderlig värld och presenterar evidensbaserade verktyg för att arbeta framgångsrikt med D&I. Två av dessa verktyg som används av Mitt Livs samarbetspartners och har visat ge stor effekt, är Mitt Livs inkluderingsmätning© och mentorprogram.

Lenka är VD för Mitt Liv sedan 2019 och har en gedigen erfarenhet från olika branscher, både inom privat och ideell sektor. Hon har tidigare varit ansvarig för samarbeten på Generation Pep, försäljningschef på SAS EuroBonus och affärsutvecklingschef på Svenska Dagbladet. Hennes vision är att alla människor ska ha samma förutsättningar att inkluderas på arbetsmarknaden och bidra med sin kompetens.

 

Madeleine Opira

Moderator: grundare av tankesmedja för miljonprogrammets unga
Madeleine Opira, grundare till tankesmedjan A Million Minds

Tanke- och handlingssmedjan arbetar för att ändra förutsättningarna och öka framtidstron hos unga som bor i miljonprogrammen.

För sitt uthålliga arbete har Madeleine utsetts till Årets Uppstickare av Shortcut och en av Sveriges framtida mäktigaste personer under kategorin alternativa opinionsbildare av TCO. Hon har dessutom skrivit boken Generation Integration, utpekats som förändringsledare av Reach for change och innehar en Master of Science i Social Business & Entrepreneurship från London School of Economics samt en examen i juridik från Leicester University.

Anmäl dig här

Om Mitt Liv

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och all den kompetens som finns, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen. Läs mer om hur vi arbetar här.