Online-event

Symposium: An inclusive labour market 2023

Välkommen till An inclusive labour market 2023 – symposiet som lyftar de viktigaste åtgärderna och lösningarna för att skapa en inkluderande arbetsplats och arbetsmarknad.

Med en rad spännande programpunkter synliggör vi nya perspektiv, forskning och konkreta verktyg för ett mångfalds- och inkluderingsarbete som kan skapa verklig förändring och värde i din organisation. 

Programmet kommer att lanseras här inom kort - men anmälan är nu öppen för earlybirds! Symposiet är kostnadsfritt och kommer att hållas på engelska.

Symposium: An inclusive labour market 2023

Om Mitt Liv

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och all den kompetens som finns, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen. Läs mer om hur vi arbetar här.