Online demo för offentlig sektor

Demo av Mitt Livs e-learning om mångfald och inkludering

Behöver du nå ut brett i din förvaltning med grunderna i mångfald och inkludering och varför det är viktigt på er arbetsplats? Vill du ha ett interaktivt och smidigt verktyg som gör jobbet och ger alla en grundutbildning? Läs vidare!

Vi bjuder in till en demo av vår e-learning – ett interaktivt och intuitivt läroverktyg där användaren själv navigerar i dilemmafilmer, svarar på frågor och får tips om hur man kan tänka och agera i olika situationer på arbetsplatsen.

Plattformen har designats tillsammans med e-learningspecialister på Xtractor och guidar användaren genom ett intuitivt användargränssnitt, filmer och och smart grafik.

Detta demo-webinar är till för dig som arbetar med (eller vill arbeta mer med!) dessa frågor inom en kommun eller region som:

  • vill ha ett interaktivt och smidigt verktyg som höjer kompetensen om mångfald och inkludering i din förvaltning.

  • har behov av att rulla ut en grundutbildning på ett snabbt och smidigt sätt - i en fråga som annars kanske lätt prioriteras bort på grund långa beslutsvägar och andra frågor som måste hanteras.

Under demon kommer vi att visa vad utbildningen innehåller, hur den är uppbyggd och hur den kan användas i din organisation. Demon pågår i 30 min, sen kommer vi att öppna upp för frågor efteråt för dem som vill stanna kvar. 

Demo av Mitt Livs e-learning om mångfald och inkludering
Om Mitt Livs e-learning

Användaren får lära sig om olika nyanser av mångfald och inkludering - bland annat ålder, religion, språkkunskaper, funktionsnedsättningar, HBTQI och kön - samt om normer och fördomar kopplat till dessa. Utbildningen tar cirka 30 min att genomföra med möjlighet att pausa och tas upp där man slutade.

Målet med utbildningen är:

  • att alla ska förstå vad mångfald och inkludering på arbetsplatsen innebär och varför det är viktigt för en själv, gruppen och verksamheten

  • att förstå vad man som individ kan påverka och förändra genom sina beteenden och vilket ansvar man har som medarbetare och kollega.