fbpx Ett inkluderande Sverige 2022 - Mitt Liv symposium

Symposium

Ett inkluderande Sverige 2022 - årets viktigaste symposium för en inkluderande arbetsmarknad

Den 31 mars 2022 lanserar Mitt Liv en nytt årligt symposium med syfte att inspirera och på ett konkret sätt belysa hur Sveriges arbetsgivare kan bli världens bästa på att inkludera fler på arbetsmarknaden.

Symposiet är kostnadsfritt och lyfter de viktigaste åtgärderna för att skapa en inkluderade arbetsplats - vi ger dig nya perspektiv, inspiration och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med frågorna.

I programmet kommer bland annat VD:ar från åtta stora svenska bolag att presentera ett rykande färskt bolagsgemensamt handlingsprogram med målsättningar och konkreta förslag på åtgärder för en mer inkluderande arbetsmarknad (se fler programpunkter nedan).

Eventet kommer att livestreamas från Världskulturmuseet i Göteborg och modereras av Madeleine Opira, grundare av tankesmedjan A Million Minds.

Ett inkluderande Sverige 2022 - årets viktigaste symposium för en inkluderande arbetsmarknad

Mångfald och inkludering är en framgångsfaktor för företags och organisationers affärsvärde, innovationskraft och förmåga att attrahera de bästa talangerna - men också avgörande för en lyckad integration och ett jämlikt och konkurrenskraftigt Sverige. Ett inkluderande Sverige lyfter de viktigaste perspektiven i en av vår tids viktigaste frågor - vilka förutsättningar behöver vi för att den svenska arbetsmarknaden ska bli världsbäst på inkludering?

 

Talare (uppdateras löpande):

Madeleine Opira

Moderator: Madeleine Opira

Madeleine Opira har en Msc i Social Business & Entrepreneurship från London School of Economics samt en examen i juridik från Leicester University. Hon är författare av boken Generation Integration och grundare av A Million Minds, en tankesmedja som arbetar för att ändra förutsättningarna och förbättra framtidstron för unga som bor i miljonprogrammen. För sitt uthålliga arbete har hon utsetts till Årets Uppstickare av Shortcut och en av Sveriges framtida mäktigaste personer under kategorin alternativa opinionsbildare av TCO. Hon är dessutom utvald som change leader av Reach for change.

 

CEOs for D&I 2021
Mitt Livs VD-nätverk presenterar ett nytt bolagsgemensamt handlingsprogram

Hur ska Sveriges näringsliv möta framtiden genom mångfald och inkludering och bygga konkurrenskraftiga företag? Näringslivstoppar från Mitt Livs VD-grupp CEOs for D&I (CEOs for Diversity & Inclusion) presenterar ett nytt bolagsgemensamt handlingsprogram med målsättningar och konkreta förslag på åtgärder. I nätverket ingår Simone Margulies (VD Hemköp & Tempo), Jan Berntsson (VD Deloitte Sweden), Jacob Torell (VD Next Step Group), Magnus Rosén (VD Nobina AB), Pernilla Bonde (VD HSB), Robert Dackeskog (VD Duni Group), Therese Bohlin (tidigare VD Prime Weber Shandwick) och Thomas Ekman (VD Dustin Group).

 

Hayaat Ibrahim

Panelsamtal: Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM) & Annette Risberg, professor i organisation och ledning

Ett panelsamtal om de osynliga, diskriminerande strukturerna i organisationer och förutsättningarna som behövs för att bryta dessa. Hur ser den ”typiska” svenska korruptionen ut, där svågerpolitik och nepotism försvårar mångfald och inkludering på arbetsmarknaden - och hur utgör den ett direkt hinder för att uppnå jämlikhet och jämställdhet?

Hayaat Ibrahim är idag generalsekreterare för Institutet mot Mutor och kommer närmast från Advokatfirman Vinge där hon specialiserat sig mot bland annat antikorruption och internutredningar. Hayaat har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer vad gäller det förebyggande arbetet såväl som genomförande av utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon har mottagit utmärkelser inom såväl hållbarhet som juridiska tjänster och har blivit utsedd till en av ”Sveriges Supertalanger” och ”Sveriges Hållbarhetsmäktigaste”.

Annette Risberg är professor i organisation och ledning vid Högskolen i Inlandet, Norge. Hon har de senaste åren forskat om högutbildade invandrares situation på arbetsmarknaden, utifrån ett organisationsperspektiv. I sin forskning har hon funnit att även i organisationer där man arbetar aktivt med mångfald och inkludering eller är välvilligt inställd till mångfald, så finns det diskriminerande strukturer som försvårar för utrikes födda att få ett jobb eller att göra karriär på samma villkor som inrikes födda.

 

Per Utterbäck

Talare: Per Utterbäck, Senior Vice President Group Strategy på Volvo Group

Varför är det viktigt att lyckas med mångfald och inkludering för att säkerställa konkurrenskraft? Vad händer om man misslyckas med att ta vara på hela den tillgängliga talangpoolen? Hur säkerställer man att diskriminering inte skapar en medioker arbetsplatskultur? Per Utterbäck har en 30+ år lång karriär bakom sig där en röd tråd har varit att bygga hållbara team, organisationer, strategier och medarbetare. Han delar med sig av lärdomar från att leda diversifierade team och människor som gett honom nya och viktiga insikter längs vägen.

 

Maria Norberg
Talare: Maria Norberg, VD & Grundare av nätverket Teknikkvinnor

Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för jämställdhet och inkludering inom teknikbranschen? I takt med att hållbarhetsutmaningarna blir tydligare, inte minst inom jämställdhetsarbetet hos allt fler arbetsgivare, så växer också utmaningar fram med hur vi ska lyckas. Hur ser behoven ut för att lyckas förändra både strukturella och mentala hinder i syfte att bli jämställda och inkluderande? Vad krävs, och av vem, för att vi ska lyckas? Vad driver utvecklingen nu och framöver? Maria Norberg, ingenjör och grundare av nätverket Teknikkvinnor, delar med sig av sina erfarenheter och om vad som krävs för att behålla och attrahera fler att välja teknikbranschen.

 

Sean George

Talare: Sean George, Portfolio Manager på en av världens största hedgefonder

Vem får egentligen chansen i Sverige? Det finns de som hävdar att diskriminering och exkludering inte finns och att meritokratin i vårt land är ett faktum. Det finns dock både statistik och berättelser som talar för motsatsen. Sean George, som idag jobbar som kreditportföljchef på en av världens mest framgångsrika hedgefonder, hade flera toppositioner i ryggen från finansbranschen utomlands när han sökte jobb i Sverige i över 6 månader utan att få ens en jobbintervju. Han delar med sig av sin resa i en fortfarande snäv och konservativ finansbransch där Sverige riskerar att halka efter på grund av sina enorma utmaningar med att anpassa sig till en ny tid lika mycket som en oförmåga att se möjligheterna med olikheter på grund av invanda mönster, fördomar och bias. Vad händer om vi inte öppnar ögonen?

 

Lenka Prokopec Karlberg

Talare: Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv

De utmaningar som företag kommer att möta under det kommande decenniet – en snabbare förändringstakt, konkurrens om talangerna, globalisering och en komplex geopolitik – ställer allt större krav på att man omfamnar arbetet med mångfald och inkludering. Men vad är kraven? Och hur transformerar vi arbetet till ett ledningsverktyg som kan möta affärsutmaningarna och möjliggöra medarbetarnas fulla potential? Lenka delar med sig av Mitt Livs strategimodell för hur man går från ord till handling, ger exempel på effektiva verktyg i arbetet, samt visar hur man kan följa upp arbetet och mäta inkluderingsgraden i organisationen.