Webinar

Så skapar du en inkluderande arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö. Men hur skapar vi en arbetsmiljö där alla får plats?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet.

En hög nivå av inkludering är framför allt viktig för att anställda ska må bra på sina arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att kunna göra sitt jobb väl, men också för att organisationer ska få ut all potential (affärsnytta) ur grupper med många olikheter (mångfald). Frågan om inkludering är därför viktig och varje organisation har ett ansvar för att anställda ska känna sig inkluderade.

Så skapar du en inkluderande arbetsmiljö

I detta webinar delar vi med oss av kunskap, strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med och mäta inkludering.

Med oss har vi Kristofer Eklundh, affärsutvecklare på Mitt Liv, samt Klara Paulsson, HR konsult på Quicksearch.

Webinaret är kostnadsfritt.

Om Mitt Liv

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Vi ger arbetsgivare strategier, utbildning och verktyg att framgångsrikt arbeta med frågorna, samt driver Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund.

Om Quicksearch

Med 25 års branscherfarenhet och egen utveckling av teknik, metodik och kompetens är Quicksearch ett förstahandsval för resultatskapande agerbar feedback inom kund- och medarbetarundersökningar. Bland våra kunder återfinns många välkända företag och organisationer samt en rad statliga verk, institutioner, kommuner, regioner, högskolor och universitet.