September 2020 - Augusti 2021

Mitt Livs Effektrapport 2021

Här kan du ladda ned hela vår effektrapport för verksamhetsåret 2020/2021. Nedan hittar du också en lättare sammanfattning och ett urval av våra resultat, samt intervjuer med de människor vi möter varje dag i våra verksamheter.

Kort om rapporten

För oss är det viktigt att allt vi gör bidrar till vår vision om ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald - därför gör vi årliga effektmätningar för att mäta vår impact i vårt mentorprogram och hos våra samarbetspartners.

Resultaten i årets rapport visar bland annat en positiv trend inom mentorprogrammet Mitt Livs Chans, där andelen adepter som fick ett jobb eller en praktikplats under eller efter programmet har ökat från 36% till 44% från föregående år. 73% av dessa har fått ett jobb och 27% en praktikplats. 9 av 10 har fått en roll inom sitt kompetensområde. 

Effekterna bland mentorerna visar också i större utsträckning än tidigare år att de som engagerar sig i programmet blir interna ambassadörer i frågor som rör mångfald och inkludering på sina arbetsplatser. Bland annat anger 8 av 10 mentorer att de har fått idéer om hur deras organisation kan agera mer inkluderande på sin arbetsplats.

Genom vår konsultverksamhet och partnersamarbeten ger vi organisationer strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering. Bland våra samarbetsparters anger bland annat 95% att deras verksamhets grad av inkludering har ökat under samarbetet och 86% att de gjort förändringar för att öka mångfalden i organisationen. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som tar till vara på hela Sveriges talangpool - något som både bidrar till organisationers lönsamhet, innovation och konkurrenskraft.

Effekter för samarbetspartners

Respondenterna representerar kontaktpersoner hos våra samarbetspartners som är ansvariga, delvis ansvariga eller representanter för samarbetet med Mitt Liv. 28 av 42 personer (67%) besvarade den digitala enkäten som skickades ut via e-post efter verksamhetsårets slut.

86%

har gjort aktiviteter för att öka mångfalden under samarbetet och upplever att Mitt Liv bidragit till dessa

64%

upplever att deras verksamhets mångfald har ökat under samarbetet.

85%

har gjort aktiviteter för att öka graden av inkludering under samarbetet och upplever att Mitt Liv bidragit till dessa.

95%

upplever att deras verksamhets grad av inkludering har ökat under samarbetet.

71%

har gjort aktiviteter för en mer inkluderande rekryteringsprocess under samarbetet och upplever att Mitt Liv bidragit till dessa.

70%

upplever att deras verksamhets mångfald har ökat som ett led av dessa aktiviteter.

Effekter av anställdas deltagande som mentorer i Mitt Livs Chans:

upplever att mentorerna har föregått med gott exempel i att agera inkluderande på arbetsplatsen.

upplever att mentorerna har blivit interna ambassadörer i frågor som rör mångfald och inkludering.

100% skulle rekommendera en annan organisation att bli samarbetspartner med Mitt Liv.

Effekter för adepter i Mitt Livs Chans

Respondenterna representerar adepter, personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning, som deltagit i våra två mentorprogram under perioden 1 september 2020– 31 augusti 2021. 440 av 688 (64%) adepter besvarade vår uppföljningsenkät 5 månader efter avslutat program. 

fick ett jobb eller praktikplats under eller efter programmet.

av de som fick jobb eller praktikplats anser att det motsvarar deras kompetens.

88%

har fått nya insikter om hur de kan nå sina karriärsmål i Sverige.

9 av 10

har fått nya insikter om hur de ska förbereda sig inför en arbetsintervju.

9 av 10

anser att de fått hjälp att strukturera sina ansökningshandlingar (CV och personligt brev) på ett mer övertygande sätt.

84%

har fått nya kontakter i sitt professionella nätverk.

Våra adepter berättar

Hur är det att vara adept i Mitt Livs Chans? Ta del av tidigare adepters upplevelse och tankar från mentorprogrammet!

Mentee Nikola Veselská on the importance of networking

Adepten Irina: ”Mentorprogrammet gav mig vision om min framtid”

Mentee Jessie Leu: "Meeting other mentors and mentees was a great networking opportunity"

94% av adepterna skulle rekommendera en vän att delta i Mitt Livs Chans.

Effekter för mentorer i Mitt Livs Chans

Respondenterna representerar mentorer som deltagit i våra två mentorprogram under perioden 1 september 2020– 31 augusti 2021. 208 av 471 mentorer (44%) besvarade den digitala utvärderingsenkät som skickades ut via e-post i samband med programmens slut.

har fått ökade insikter om vad som kännetecknar en inkluderande arbetsplats.

har fått idéer om hur deras organisation kan öka mångfalden på sin arbetsplats.

har fått idéer om hur deras organisation kan agera mer inkluderande på sin arbetsplats.

har utvecklat sin förmåga att leda och coacha.

Våra mentorer berättar

Hur är det att vara mentor i Mitt Livs Chans? Ta del av tidigare mentorers upplevelse och tankar från mentorprogrammet!

Mentor Irene Sobrevilla: “Jag vill bidra med stöd och pepp”

Mentor Mats Gustafsson: “Jag blev imponerad över kraften, den goda attityden och glädjen i processen”

Mentor Hannaneh Yazdi: "In the program you learn from and about each other, no matter if you’re a mentee or a mentor"

96% av mentorerna skulle rekommendera en vän att delta i Mitt Livs Chans.

Vår vision

Sedan Mitt Liv grundades har vi arbetat utifrån visionen att skapa ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

För att uppnå vår vision arbetar vi idag med primärt två grupper - arbetsgivare som behöver kunskap, strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering, samt akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Vårt arbetssätt ger oss möjlighet att bidra med verktyg och skapa förändring tillsammans med både arbetsgivare och arbetstagare. Det är så vi ser att vi kan skapa en arbetsmarknad som värdesätter mångfald, och i sin tur ett konkurrenskraftigt Sverige.

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.