Mitt Livs Chans Mentorprogram

Bli adept och få stöttning i jobbsökandet

Nästa programstart är den 23 oktober 2024 och ansökan för adepter är öppen mellan 12 augusti-29 september. 

Eftersom du deltar digitalt kan du ansöka oavsett var du bor i Sverige. Programmet erbjuds på både svenska och engelska. Vill du ha en påminnelse när ansökan öppnar? Registrera din e-post här:

Saknar du jobb i Sverige inom ditt kompetensområde? Har du utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning? I Mitt Livs Chans får du stöttning av en mentor i ditt jobbsökande, möjlighet att utöka ditt kontaktnät och hjälp att navigera den svenska arbetsmarknaden.

Som adept i Mitt Livs Chans är vårt mål att du:

  • Får stöttning, råd och vägledning av en mentor som är etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Vi matchar adepter och mentorer i möjligaste mån utifrån utbildningsbakgrund, bransch och erfarenhet.
  • Får ett utökat professionellt nätverk genom din mentor och de andra deltagarna i programmet.
  • Får en fördjupad förståelse för den svenska arbetsmarknaden och jobbsökningsprocesserna.
  • Får stöttning och verktyg för att vässa ditt CV och personliga brev, samt hur du kan förbereda dig inför jobbintervjuer.

Vem kan ansöka som adept?

För att kunna söka till Mitt Livs Chans behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du är utrikes född, alternativt inrikes född med två utrikes födda föräldrar

  • Du har en avslutad eftergymnasial utbildning

  • Du saknar jobb motsvarande utbildningsbakgrund och är aktivt arbetssökande

  • Du är bosatt i Sverige

  • Du har uppehållstillstånd i Sverige (eller är EU-medborgare)

  • Du kan kommunicera obehindrat på svenska eller engelska.

Programmets upplägg

Mitt Livs Chans erbjuder två program per år - ett på hösten och ett på våren. Programmet pågår under 4 månader och deltagandet innebär ett åtagande på cirka 10 timmar totalt. Eftersom du deltar digitalt kan du ansöka oavsett var du bor i Sverige. Vi erbjuder träffar på både svenska och engelska. 

Under programmet förväntas du träffa din mentor vid fyra tillfällen som ni själva bokar in. Vi matchar adepter och mentorer i möjligaste mån utifrån utbildningsbakgrund, bransch och erfarenhet. Som adept deltar du också i programmets gemensamma träffar där du möter andra mentorer och adepter för att nätverka och fördjupa din kunskap om den svenska arbetsmarknaden.

Effekter för adepterna i programmet

får nya kontakter i sitt professionella nätverk.

får jobb eller praktikplats efter programmet.

får nya insikter om hur de ska förbereda sig inför en arbetsintervju.

får nya insikter om hur de kan nå sina karriärsmål i Sverige.

94% av adepterna skulle rekommendera en vän att delta i Mitt Livs Chans.

Stories

Vad säger tidigare deltagare om sin upplevelse i Mitt Livs Chans? Ta del av deras berättelser!

Adepten Irina: ”Mentorprogrammet gav mig vision om min framtid”

Diane landade jobb på IKEA: ”Jag behövde en guide för att förstå Sverige”

"Mitt Livs Chans öppnade dörren till min anställning på SEB"

Våra samarbetspartners

Våra mentorer kommer från en blandning av branscher, precis som våra adepter. Ungefär hälften av mentorerna kommer från Mitt Livs nätverk av samarbetspartners:

Vanliga frågor

Hur mycket tid tar det att delta i programmet?

Programmet pågår under 4 månader och innebär en tidsåtgång på cirka 10 timmar totalt. Under programmet förväntas du träffa din mentor vid cirka 4 tillfällen som ni själva bokar in, samt delta i programmets gemensamma träffar. Det går bra att kombinera ditt deltagande med t. ex. studier eller jobb.

På vilka språk erbjuds mentorprogrammet?

Mitt Livs Chans erbjuds både på svenska och på engelska. När man ansöker väljer man på vilka träffar man vill vara med på beroende på vilket språk man föredrar. 

Erbjuds alla som ansöker en plats i programmet?

Vi strävar efter att anta så många adepter vi kan till programmet. Om vi kan erbjuda en plats beror på om du uppfyller ansökningskriterierna, men också om vi har möjlighet att hitta och matcha dig med en mentor. Efter matchningsprocessen meddelar vi alla ansökande via e-post om vi har kunnat erbjuda dem en plats eller inte.

Hur matchar ni adepter och mentorer?

Matchningen görs i möjligaste mån utifrån utbildningsbakgrund, bransch och arbetslivserfarenhet. Om detta inte är möjligt tittar vi på andra faktorer och gör en så bra matchning vi kan - detta för att kunna erbjuda så många adepter som möjligt plats i programmet.

Vad kan jag förvänta mig av min mentor?

Mentorns roll är att vara bollplank och vägleda dig utifrån dina behov, förutsättningar och mål. Ni navigerar tillsammans frågor som rör den svenska arbetsmarknaden, jobbsökning eller en specifik bransch. Mentorns uppdrag är inte ge sin adept ett jobb, utan syftet är främst att ni tillsammans ska förbättra förutsättningarna för att nå ett jobb motsvarande kompetens - genom stöttning och vägledning.

Vilka är mentorerna i programmet?

Våra mentorer kommer från en blandning av branscher, precis som våra adepter. Ungefär hälften av mentorerna kommer från Mitt Livs nätverk av samarbetspartners. Enligt vår senaste effektrapport var yrkesnivån bland mentorerna enligt följande: 48% medarbetare/ej chefsnivå, 26% mellan- eller enhetschef, 18% VD eller högre befattning och 8% egenanställda/annat.

Kommer jag att få ett jobb eller praktikplats genom Mitt Livs Chans?

Syftet med programmet är att du ska få stöd, hjälp och ett utökat nätverk för som ökar dina förutsättningar att komma närmare ett kvalificerat jobb i Sverige. Under året 2021 fick 44% av våra adepter ett jobb eller praktikplats inom 5 månader efter programmet, och 88% av dessa fick det inom sitt kompetensområde.

Får jag ansöka som adept om jag studerar eller redan har ett jobb?

Mitt Livs Chans riktar sig till personer som inte har jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Om du har ett arbete som inte motsvarar dina kompetenser är du välkommen att ansöka till programmet. Om du studerar kan du ansöka till programmet, men vi rekommenderar då att du gör det i slutfasen av dina studier och har börjat söka efter ett jobb, ange då gärna det i din ansökan.

Kostar det att delta?

Nej, programmet är kostnadsfritt.

Vad betyder eftergymnasial utbildning?

Eftergymnasial utbildning är utbildning som har skett efter genomgången gymnasieskola. Exempel på detta är utbildning vid högskola eller universitet, men även kvalificerad yrkesutbildning, Yrkeshögskola och folkhögskola.

Har Mitt Livs Chans koppling till Arbetsförmedlingen?

Nej - mentorprogrammet drivs av Mitt Liv AB (svb), ett socialt företag som finansierar programmet genom sin egna konsultverksamhet och partnersamarbeten. Du behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att delta.

Kontakt

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna någon av oss!