fbpx Bli mentor - Mitt Livs Chans mentorprogram

Mitt Livs Chans Mentorprogram

Bli mentor till en akademiker med utländsk bakgrund och bidra till en öppnare arbetsmarknad

Ansökan är öppen! Nästa programstart i hela Sverige är den 14-18 februari 2022 och sista ansökningsdag är den 9 januari. Eftersom du kan delta delvis eller helt digitalt kan du kan ansöka oavsett var i Sverige du bor.

Idag är ungefär 21% av utrikes födda med eftergymnasial utbildning i Sverige antingen arbetslösa eller har ett jobb som inte matchar utbildningen – medan motsvarande andel för inrikes födda endast ligger på 10%.

Att bli mentor i Mitt Livs Chans innebär att du stöttar en person med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att navigera den svenska arbetsmarknaden. Mentorskapet är en konkret insats där du genom din erfarenhet hjälper någon annan - men där du också investerar i din egna personliga utveckling. Som mentor får du:

  • En ökad insikt i mångfalds- och inkluderingsfrågor på arbetsmarknaden
  • En ökad medvetenhet om dina egna fördomar och exkluderande beteenden, samt en bättre förståelse för andra kulturer
  • En utvecklad förmåga att leda och coacha
  • Ett ökat professionellt nätverk med både adepter och andra mentorer
  • En känsla av meningsfullhet då man får möjlighet att göra skillnad för någon annan och bidra till integration på arbetsmarknaden.

Vem kan bli mentor?

Vi söker mentorer från alla typer av befattningar och som är verksamma i alla typer av branscher. Vi tar även gärna emot ansökningar från dig som har gått i pension. För att ansöka som mentor ser vi att du:

  • Har några års arbetslivserfarenhet från den svenska arbetsmarknaden

  • Har en eftergymnasial utbildning (eller motsvarande erfarenhet)

  • Är engagerad, nyfiken och en god lyssnare

  • Talar flytande svenska eller engelska

  • Kan lägga ned ungefär 12 timmar totalt under 4 månader (cirka 3 tim/månad). 

Programmets upplägg

Mitt Livs Chans erbjuder två program per år - ett på hösten och ett på våren. Programmet pågår under 4 månader och deltagandet innebär ett åtagande på cirka 3 timmar per månad (totalt 12 timmar). Eftersom du kan delta delvis eller helt digitalt kan du ansöka oavsett var du bor i Sverige. Vi erbjuder träffar på både svenska och engelska. 

Under programmet förväntas du träffa din adept vid fyra tillfällen som ni själva bokar in. Vi matchar adepter och mentorer primärt utifrån utbildningsbakgrund, bransch och erfarenhet. Som mentor deltar du också i programmets gemensamma träffar där du möter andra adepter och mentorer för att nätverka och bidra med din kunskap om den svenska arbetsmarknaden.

Effekter för våra mentorer

upplever att det känns meningsfullt att göra skillnad genom mentorskapet

får en större förståelse för andra kulturer

skulle rekommendera en vän att delta som mentor i Mitt Livs Chans

Stories

Vad säger tidigare deltagare om sin upplevelse i Mitt Livs Chans? Ta del av deras berättelser!

Därför ville Malin engagera sig som mentor i Mitt Livs Chans

"Mitt Livs Chans öppnade dörren till min anställning på SEB"

Seida gick från adept till att bli trogen mentor i Mitt Livs Chans: ”Nu vill jag visa vägen för andra”

Vanliga frågor

Hur mycket tid behöver jag lägga ned som mentor?

Under programmet förväntas du träffa din adept vid cirka 4 tillfällen som ni själva bokar in. Du deltar också i programmets gemensamma träffar där du möter andra adepter och mentorer för att nätverka och bidra med dina erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Totalt innebär detta en tidsåtgång på cirka 12 timmar under 4 månaders tid (cirka 3 timmar per månad).

Vad är min främsta uppgift som mentor?

Din roll är att vara bollplank och vägleda din adept utifrån personens behov, förutsättningar och mål. Ni navigerar tillsammans frågor som rör den svenska arbetsmarknaden, jobbsökning eller en specifik bransch. För adepten är det framför allt viktigt med en mentor som känner ett engagemang inför uppdraget och att ge den tid som behövs för att bygga en givande relation.

Förväntas jag skaffa ett jobb åt min adept?

Ditt uppdrag som mentor är inte att ge adepten ett jobb. Syftet med mentorskapet är främst att du tillsammans med din adept ska förbättra förutsättningarna för att nå ett jobb motsvarande kompetens - genom stöttning och vägledning.

Hur fungerar matchningen med adepten/adepterna?

Matchningen görs i möjligaste mån utifrån utbildningsbakgrund, bransch och arbetslivserfarenhet. Om detta inte är möjligt tittar vi på andra faktorer och gör en så bra matchning vi kan - detta för att kunna erbjuda så många adepter som möjligt plats i programmet.

Får jag betalt för att vara mentor?

Tyvärr kan vi inte betala ut någon ersättning till våra mentorer. Att vara mentor är volontärt, något som bland annat ger oss möjlighet att erbjuda ett kostnadsfritt program för adepterna.

Kan man ha mer än en adept?

Gärna! Just nu ökar antalet ansökningar från potentiella adepter varje år, och programmet är i behov av fler mentorer än någonsin. Vi uppmuntrar därför sökande att handleda fler än en adept, men det är givetvis frivilligt och något du själv väljer när du ansöker. Om du matchas mot två eller fler adepter rekommenderar vi att du träffar dem samtidigt, dels för att det sparar dig tid och dels för att adepterna då kan dra lärdomar av varandra.

Vilka är de andra mentorerna i programmet?

Våra mentorer kommer från en blandning av branscher, precis som våra adepter. Enligt vår senaste effektrapport var yrkesnivån bland mentorerna enligt följande: 48% medarbetare/ej chefsnivå, 26% mellan- eller enhetschef, 18% VD eller högre befattning och 8% egenanställda/annat.

Vilka är adepterna?

Adepterna är personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning som saknar ett jobb motsvarande kompetens i Sverige. I programmet utgår vi från SCB:s definition för utländsk bakgrund, vilket innebär att man antingen är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Under det senaste verksamhetsåret var cirka 99% av adepterna utrikes födda och 2 av 3 hade bott i Sverige mindre än 3 år. Adepterna kommer från en rad olika branscher och de flesta har minst några års arbetslivserfarenhet.

Kontakt

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna någon av oss!