Genom att vara mer öppna för olikheter och utveckla en mer inkluderande kultur kan arbetsgivare ta ansvar för arbetsmarknadsintegrationen av utrikesfödda, stärka sin kompetensförsörjning och bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Men för att göra detta behöver fler ta ansvar och etablera ett strategiskt mångfalds- och inkluderingsarbete.

Läs hela repliken på Dagens Nyheter och vilka förslag på åtgärder vi riktar mot Sveriges arbetsgivare.

Undertecknare:
Sofia Appelgren, Grundare Mitt Liv AB (svb)
Charlotte Holgersson, Docent, Kungliga Tekniska Högskolan
Annette Risberg, Professor, Inland Norway University of Applied Sciences
Laurence Romani, Docent, Handelshögskolan i Stockholm
Lenka Prokopec Karlberg, VD Mitt Liv AB (svb)