Behövde bredda arbetet och jobba mer målinriktat

Med syftet som ledstjärna började Kappahl titta närmare på mångfalden på sina arbetsplatser, där Anna berättar att de hade en del arbete att göra för att nå dit de ville. Även om de alltid arbetat med jämställdhetsfrågor och de sju diskrimineringsgrunderna i organisationen, insåg de att de behövde bredda arbetet och jobba mer målinriktat med mångfald och inkludering.

– Där började resan - hur ska vi förändra det? Vi insåg också att vi behövde kunskap och expertis om hur vi skulle arbeta strategiskt med frågorna och konkretisera mångfalds- och inkluderingsarbetet för våra medarbetare. Det var därför vi kontaktade Mitt Liv och utformade ett partnersamarbete, berättar Anna.

Med Mitt Liv som strategisk partner sedan ungefär ett år tillbaka har Kappahl nu satt upp konkreta mål för bland annat ökad mångfald av kön, etnisk tillhörighet och ålder, samt den upplevda graden av inkludering bland medarbetarna. Mitt Liv har också bidragit med verktyg för hur de ska mäta och följa upp målen och implementera arbetet i organisationen. Detta har bland annat innefattat omfattande utbildningsinsatser i form av ledarskaps- och medarbetarprogram.

– Vi har haft workshops med våra ledare om hur man kan jobba med frågorna i sina team. 4000 medarbetare ska ha genomgått samma workshop innan årets slut och alla kommer erbjudas utbildning i mångfald och inkludering. Vi har också haft workshops med ledningsgruppen och våra ledare där vi arbetat med våra motiv och drivkrafter till att jobba med frågorna.

”Nu arbetar vi mycket mer strukturerat med frågorna”

Anna berättar att reaktionerna på den nya planen och målen har varit positiva och tagits emot med ett starkt engagemang från chefer och medarbetare. Nu vet de vad de behöver arbeta med för att nå målen, till exempel att rekrytera för att uppnå mångfald. I vissa team är de redan i mål, och i vissa har de en bit att gå. De ska också fortsätta säkerställa att de har en hög grad av inkludering – att medarbetarna känner tillhörighet och att deras idéer blir hörda.

– Nu arbetar vi mycket mer strukturerat med frågorna, vi har en strategi, handlingsplaner och utbildar - men det är också nu allting ska hända och det stora arbetet börjar i organisationen.

Den största utmaningen tror Anna är att det tar tid att uppnå dessa förändringar, att man som organisation behöver ha tålamod och se till att arbetet blir en integrerad del i det dagliga arbetet.

– Men möjligheterna är oändligt stora. Kappahl kommer att bli en mycket roligare, innovativ och mer inspirerande arbetsplats och vi kommer att kunna spegla våra kunder och deras behov på ett bättre sätt.

Annas bästa tips till andra organisationer som vill arbeta mer strategiskt med mångfald och inkludering:
  • Ta hjälp av experter! Man är inte bäst på allt. Sätt konkreta mål och låt organisationen vara med och bidra till hur man skall komma dit - det är där kraften finns.

  • Engagera kollegorna i hela organisationen och var transparant med både möjligheterna och utmaningarna.

  • Inspirera och engagera medarbetarna genom delaktighet, t ex workshops och utbildningar där tid ges till diskussioner och reflektioner är superviktigt. Det viktigaste är att frågorna blir naturliga delar i vardagen.


Om KappAhl

Kappahl finns till för att hylla mångfalden i vardagen. Vi vill bidra till att bredda definitionen av mångfald till att inkludera många olika sätt att leva – som ger alla friheten att vara sitt sanna jag, alltid.

Kappahl Group grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 370 Kappahl- och Newbie-butiker samt Shop Online i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Storbritannien. Kappahl-teamet består av 4 000 kollegor på 400 arbetsplatser i tio länder med olika bakgrund, ålder, kunskaper och klädstil. Den gemensamma drivkraften är att erbjuda mode som passar livet för många människor och livsstilar. Ett ansvarsfullt mode som känns rätt, för den som bär det och för världen omkring oss. Idag är 75% av sortimentet producerat i mer hållbara material. Målet är att 100% ska vara producerade i mer hållbara material senast år 2025.

Om Mitt Liv AB (svb)

Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Vi ger arbetsgivare och medarbetare strategier, utbildning och verktyg att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering, samt driver mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande kompetens. Inom vår konsultverksamhet utbildar vi drygt 6000 personer per år och har cirka 45 samarbetspartners i vårt nätverk. Vi stöttar årligen cirka 1000 adepter i vårt mentorprogram, där 44% får jobb eller praktikplats efter programmet.