På bilden: Elisabeth Peregi (vd Kappahl Group), Martin Malmvik (vd Axel Johnson International), Jakub Jankowski (vd IKEA Industry), Alexander Wennergren Helm (vd Ernströmgruppen) och Paula da Silva.

Alexander Wennergren Helm från Ernströmgruppen, Elisabeth Peregi från Kappahl Group, Jakub Jankowski från IKEA Industry, Martin Malmvik från Axel Johnson International och Paula da Silva har inom Mitt Livs vd-program CEOs for D&I (CEOs for Diversity & Inclusion) utvecklat fem konkreta åtgärder som de har gett namnet ”Courageous Recruitment” (på svenska: ”modig rekrytering”).

De fem åtgärderna syftar till att förbättra och förändra rekryteringsmetoderna från uppstart till anställning inom bolagen och göra dem mer inkluderande. Här ingår bland annat att skapa mer diversifierade kandidatlistor med nolltolerans mot homogena urval, samt ställa högre krav på rekryteringsföretag. Företagen som deltar förbinder sig att implementera åtgärderna, vilket kommer att följas upp om ett år.

ꟷ För oss som modeföretag är det centralt med en rekrytering som speglar våra olika kunder. Vi möter tusentals kunder varje dag, och vår förmåga att förstå dem gynnas av att vi är medarbetare med olika bakgrund och förmågor. Som stor aktör har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka och stärka samhället”, säger Elisabeth Peregi, vd för Kappahl Group.

Uppmanar fler företagsledare och organisationer att ansluta sig

Förhoppningen är att fler företagsledare och organisationer ska ansluta sig till åtgärderna och driva på förändringen i näringslivet och på arbetsmarknaden. Lenka Prokopec Karlberg, vd för Mitt Liv:

ꟷ Dessa åtgärder ska fungera som en startpunkt för att öka fokus på dessa viktiga frågor och underlätta förändringsarbetet. Vi kommer nu att arbeta vidare för att få fler företag att stå bakom detta initiativ. Dessutom vill vi samarbeta med rekryteringsföretagen för att säkerställa att det finns en gemensam syn och enad strategi mellan kund och leverantör.

ꟷ Jag vill uppmuntra alla vd:ar i Sverige att vara modiga och haka på. Courageous Recruitment är verkligen ett initiativ som kommer göra skillnad och som kommer att stärka såväl oss som företag som de människor vi möter, säger Elisabeth Peregi.

Fem åtgärder för modig rekrytering (Courageous Recruitment):

1. Nolltolerans för homogena kandidatlistor

2. Ställa högre krav på externa rekryteringsföretag

3. Säkerställa mångfaldsperspektiv i rekryteringsteam

4. Inkluderande beskrivningar genom hela rekryteringsprocessen (arbetsbeskrivningar, kompetensprofiler, annonseringstexter och kandidatinformation)

5. Belöna avsiktlig inkludering.

Läs mer om åtgärderna och initiativet här

 

Om CEOs for D&I®
CEOs for D&I startades år 2021 av Mitt Liv. Programmet syftar till att uppmuntra näringslivet att ta ett större ansvar för mångfald och inkludering. Målet för varje vd-program och grupp är att komma fram till ett bolagsgemensamt åtagande. Hittills har 19 vd:ar genomgått programmet. Under april 2024 ingick Mitt Liv i ett samarbete med Handelshögskolans Executive Education för att vidareutveckla programmet med en mer omfattande forskningsgrund, samt med en certifiering av de vd:ar som deltar. Nästa grupp i det nya programmet kommer att starta under 2025. Läs mer om CEOs for D&I här.