För tredje året i rad har SEB genomfört The Next Awards – en gala som hyllar och prisar hållbart entreprenörskap. I år tilldelades konsultföretaget Mitt Liv förstaplatsen i kategorin Community.

– Priset är ett kvitto på att vi gör något bra, som förhoppningsvis kan bidra till att de här frågorna hamnar högre upp på agendan för fler företag, säger Lenka Prokopec Karlberg, vd för Mitt Liv.

Lenka Prokopec Karlberg driver Mitt Liv tillsammans med Kristofer Eklundh som liksom henne har en bakgrund inom näringslivet. Drivkraften är att bidra till en samhällsförändring där företag inser att frågor om en inkluderande och mångfaldig arbetsmarknad är affärskritiska. Dessutom har de båda personliga erfarenheter som eldat på deras initiativ ytterligare.

– Jag är född i dåvarande Tjeckoslovakien och kom till Sverige när jag var sex. Jag har vuxit upp med föräldrar som fått jobb, men haft utmaningar på grund av språk och andra faktorer. Därför brinner jag extra mycket för att skapa inkludering på arbetsmarknaden, säger Lenka.

I Kristofer Eklundhs fall var det Syrienkrisen som var katalysatorn.

– Vi tog hand om en familj som flydde från kriget. Det hände något där som långsamt fick mig att inse att jag ville göra något annat, säger han.

Mitt Livs verksamhet står på två ben. Det ena benet är ett mentorsprogram riktat till akademiker med utländsk bakgrund som är arbetslösa eller saknar en sysselsättning som inte matchar deras utbildning. Totalt handlar det om cirka 140 000 personer. I programmet matchas deltagarna ihop med en mentor som är etablerad inom arbetslivet. De får en fördjupad kunskap om arbetsmarknaden, hjälp med ansökningar, intervjusituationer och möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter. Varje år går 1 000 adepter genom mentorprogrammet och av dessa får 50 procent praktik eller jobb.

Det andra benet är en konsultverksamhet där Mitt Liv hjälper företag att strategiskt och operativt arbeta med inkludering och mångfald.

– Arbetar man strategiskt och systematiskt ökar välmåendet och innovationsgraden i organisationen. Man får också ett bättre beslutsfattande och har lättare att både attrahera och behålla kompetens. Allt detta leder till ökad konkurrenskraft och lönsamhet, avslutar Lenka Prokopec Karlberg.

Läs mer om The Next Awards