På bilden: Elisabeth Beskow (vd DNB Sverige), Freddy Sobin (vd Kicks), Jan Dernestam (vd Mannheimer Swartling), Joakim Skarborg (vd Novax), Sofia Götmar-Blomstedt (vd PWC Sverige) och Carl Dahlén (vd Securitas Sverige).

För andra året har Mitt Liv, som arbetar för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden, satt ihop en grupp av vd:ar för stora, välkända företag i nätverket CEO:s for D&I. Programmets huvudsyften är dels att skala upp verksamheternas eget arbete för mångfald och inkludering och dels inspirera fler att göra mer.

– Vi vill belysa vikten av att företag tar ansvar för samhället de verkar i. Vi ser att det spelar stor roll när mångfald och inkludering flyttas upp från en HR-fråga till vd och ledning. I år ser nätverket längre än den egna organisationen. Vi ska bland annat ta fram en rekommendation med de krav bolagsstyrelser bör ställa på sina ledningsgrupper för att uppnå inkluderande företag och därmed bidra till mer inkluderande samhällen, säger Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv.

Sofia Götmar-Blomstedt, vd för revisions- och rådgivningsföretaget PwC Sverige, har arbetat med mångfaldsfrågan på företaget i mer än 15 år och är nu redo att ta nästa steg.

– Vi kan fortsätta att göra mycket i vårt företag, men om vi ska göra skillnad på riktigt i vår bransch måste fler hjälpas åt: riskkapitalbolag, advokatbyråer, konsultbolag och finansbolag generellt. Alla har mycket att vinna. Inkluderande företag med stor mångfald får in fler perspektiv vilket ger bättre och mer hållbara lösningar för kunderna, ökad lönsamhet, starkare utveckling och tillväxt. Det säger vetenskapen och det upplever jag i vår egen verksamhet, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Nå unga i utsatta områden

Ett andra fokus som vd:arna beslutat är att adressera den akuta och oroväckande situation som segregation, utanförskap och polarisering har lett till i Sverige. Samtliga företag förbinder sig till ett engagemang i organisationer som jobbar i utsatta områden.

Målsättningen är att varje bolag under ett år på olika sätt ska ge sina medarbetare rätt förutsättningar och verktyg för att nå ut till ungdomar i minst tio utanförskapsområden i Sverige. De unga får förebilder i arbetslivet, ett värdefullt nätverk och inspiration till framtidsvägar som ger hopp och meningsfullhet.

– Vi vill föra resurserna direkt dit där de gör skillnad för en helt avgörande problematik som Sverige måste få grepp om. Det är den viktigaste vägen vi har till en snabb samhällsförändring. För mig handlar det om tron på alla människors lika rättigheter: talang är jämnt fördelad i samhället, men möjligheterna är tyvärr inte det. Det offentliga kan inte klara av det här på egen hand. Näringslivet med ledande befattningshavare måste ställa sig bakom förändringen och visa att det går, säger Elisabeth Beskow, Sverige-vd för DNB Bank.

Se resultatet presenteras live

Hela vd-nätverket samlas för att presentera resultatet av det senaste årets arbete vid symposiet An inclusive labour market 2023 den 23 mars som sker på plats och livestreamas från Volvohallen i Göteborg.